د کاپیسا ولایت په کوهبند ولسوالۍ کې د داخلي کانال د بیا رغونې کارونه ٤٤ سلنه بشپړ شوي دي.

MEW-Media
658

د کاپیسا ولایت په کوهبند ولسوالۍ کې د داخلي کانال د بیا رغونې کارونه ٤٤ سلنه بشپړ شوي دي.

دا پروژه د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا د ملګرو ملتونو د غذا او زراعت څلورم فاز(FAO) په مالي مرسته د جاپان هيواد جايکا پروګرام ( GCP/AFG/096/JCA ) له لارې د کاپیسا ولایت په کوهبند ولسوالۍ کې د ځمکې د سره اوبو د غوره مدیریت او زراعتي ځمکو د زیاتوالي په موخه تطبیق کیږي.

د دې پروژې له تطبیق څخه به ١٠٠ فامیلونه ګټه پورته کړي.

د اوبو چارو د تنظیم ملي اداره