پروژه های در حال جریان

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۴ - ۱۴:۲۷
Background image

کار عملی پروژه بازسازی کانال محمد صلاح بیک در ولایت بغلان 75 درصد پیش رفته است.

این پروژه از سوی اداره ملی تنظیم امور آب با همکاری مالی دفتر سویمSWIM تحت نظارت حوزه فرعی در یایی ولایت بغلان به منظور مدیریت آبهای سطحی و آبیاری زمین های...

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۴ - ۸:۳۵
Background image

کار جیوتخنیک ساحوی بند پلتو تکیمل گردید.

کار جیوتخنیک بند پلتو در ولایت پکتیکا که چندی قبل در ساحه آغاز شده بود، در حال حاضر آزمایش‌های ساحوی آن تکمیل و سایر نمونه ها نیز جهت آزمایش‌های بیشتر...

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۳ - ۸:۲۹
Background image

کار عملی پروژه بخش دوم اعمار کانال ارچی جدید 96 درصد پیش رفته است

این پروژه از سوی اداره ملی تنظیم امور آب با همکاری مالی بانک انکشاف آسیا ADB به هدف مدیریت آبهای سطحی و افزایش زمین های زراعتی در ولایت کندز تطبیق می گردد...

چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۵ - ۸:۴۳
Background image

کندن ‌کاری پروژه بند شفلوغ ولایت ارزگان برای جیوتکنیک ساحه آغاز شد.

پروژه بند شفلوغ از سوی اداره ملی تنظیم امور آب به منظور مدیریت آب، آبیاری زمین های زراعتی و ایجاد زمینه اشتغال برای مردم در قریه شفلوغ مرکز ولایت ارزگان ...

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲ - ۸:۵۱
Background image

کار بازسازی کانال نقی در ولایت کندز به خوبی جریان داشته حدود 40 درصد پیش رفته است.

این پروژه از سوی اداره ملی تنظیم امور آب با حمایت مالی بانک انکشاف آسیایی (ADB) و اتحادیه اروپا (EU) به منظور مدیریت آب و افزایش زمین های زراعتی...

چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۹ - ۹:۰
Background image

کارعملی پروژه بازسازی کانال سر شهر در ولایت بدخشان 40 درصد پیش رفته است.

این کانال از سوی اداره ملی تنظیم امور آب به منظور مدیریت بهتر آب‌های سطحی، افزایش زمین های زراعتی و ایجاد زمینه اشتغال برای مردم...

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۸ - ۱۴:۱۵
Background image

کار عملی پروژه بازسازی کانال فرهاد ولسوالی بهارک ولایت بدخشان 70 درصد پیش رفته است.

این پروژه از سوی اداره ملی تنظیم امور آب با همکاری مالی بانک انکشاف آسیایی و اتحادیه اروپا (ADB + EU ) به منظور مدیریت آب، افزایش زمین‌های...

چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۵ - ۱۲:۴۲
Background image

کار بازسازی کانال داخلی در ولسوالی کوهبند ولایت کاپیسا ٤٤ درصد پیش رفته است.

این پروژه از سوی اداره ملی تنظیم امور آب با همکاری مالی فاز چهارم سازمان خوراک و زراعت ملل متحد (FAO) از طریق برنامه جایکای جاپان (GCP/AFG/096/JCA)...

چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۵ - ۱۲:۳۵
Background image

کار عملی پروژه چکدم چشمه خونی در ولسوالی گذره ولایت هرات ٨٦ درصد پیش رفته است.

این پروژه از سوی اداره ملی تنظیم امور آب به منظور کنترول و مهار سیلاب‌های موسمی، مدیریت آب و تقویت منابع آب‌های زیرزمینی در ولسوالی گذره ولایت هرات تطبیق می‌گردد...

Pagination