پروژه های در حال جریان

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ - ۹:۳۷
Background image

کار عملی پروژه بند برق خان آباد 2 به خوبی جریان دارد

این پروژه در قریه قرغیز ولسوالی خان آباد ولایت کندز تطبیق می‌گردد. با تطبیق این پروژه بندبرق یادشده 10.4 میگاوات برق

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ - ۱۰:۵۷
Background image

کار پروژه بازسازی کانال بلخ 85 درصد پیش رفته است.

این پروژه از سوی اداره ملی تنظیم امور آب به منظور آبیاری زمین‌های زراعتی در ولسوالی بلخ ولایت بلخ راه‌اندازی شده است...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ - ۱۴:۴
Background image

کار پروژه بازسازی کانال عبدالرحیم زی 80 درصد پیش رفته است.

این پروژه به منظور مدیریت آب ، افزایش زمین ھای زراعتی، ایجاد شغل و بھبود محیط زیست از سوی اداره ملی تنظیم امور آب در ولایت لغمان تطبیق می گردد...

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ - ۱۴:۴۹
Background image

کارعملی پروژه کانال کبرزان بیش از 90 درصد پیش رفته است.

این پروژه از سوی اداره ملی تنظیم امور آب به منظور آبیاری و افزایش زمین‌های زراعتی در ولسوالی انجیل ولایت هرات راه‌اندازی شده است...

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ - ۱۲:۵۵
Background image

کار عملی پروژه کانال تیزان در ولایت هرات 99 درصد پیش رفته است.

این پروژه از سوی اداره ملی تنظیم امور آب به منظور آبیاری و افزایش زمین‌های زراعتی در ولسوالی گذره ولایت هرات...

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۶ - ۹:۲۶
Background image

کار عملی پروژه کانال تیزان در ولایت هرات ٩٥ درصد پیش رفته است.

این پروژه از سوی اداره ملی تنظیم امور آب به منظور آبیاری و افزایش زمین‌های زراعتی در ولسوالی گذره ولایت هرات راه‌اندازی شده است...

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۴ - ۹:۲۷
Background image

کارعملی پروژه کانال کابرزان 88 درصد پیش رفته است

این پروژه از سوی اداره ملی تنظیم امور آب به منظور آبیاری و افزایش زمین‌های زراعتی در ولسوالی انجیل ولایت هرات راه‌اندازی شده است...

پنجشنبه ۱۳۹۹/۹/۶ - ۹:۴۷
Background image

پروژه بازسازی کانال کلستر، لکو، قچر و چوچمن ولایت بلخ به زودی تکمیل خواهد شد.

این پروژه از سوی اداره ملی تنظیم امور آب به منظور آبیاری و افزایش زمین‌های زراعتی در ولسوالی خلم ولایت بلخ تطبیق می‌گردد. کار عملی این پروژه در ساحه به خوبی جریان دارد ...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۸ - ۱۵:۴۵
Background image

انکشاف شبکه هایدرولوژی در حوزه های دریایی جریان دارد.

نظر به پلان اداره ملی تنظیم امور آب توسعه شبکه هایدرولوژیکی در حوزه های دریایی کشور بمنظور مدیریت بهتر و نظارت پایدار...

Pagination