همه داوطلبی ها

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۵/۱۴ - ۱۱:۴۸
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه کانال بگت سفلی ولسوالی خانشین ولایت هلمند

اعلان دعوت برای داوطلبی پروژه کانال بگت سفلی ولسوالی خانشین ولایت هلمند...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۸ - ۲۲:۲۳
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه خریداری تعداد (6) قلم جنس مورد ضرورت ریاست عمومی خدمات انجنیری

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری تعداد (6) قلم جنس مورد ضرورت ریاست عمومی خدمات انجنیری تاسیسات آب ...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۸ - ۱۶:۵۱ kabul
Background image

اعلان پروژه ساختمان فاز اول، لات دوم کانال شاهی ولایت لغمان

اعلان پروژه ساختمان فاز اول، لات دوم کانال شاهی ولایت لغمان...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۸ - ۱۳:۴۶
Background image

پروژه چکدم های ولایت بادغیس شامل 6 لات

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه چکدم های ولایت بادغیس شامل 6 لات ...

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۵/۷ - ۱۶:۲۵
Background image

آگاهد داوطلبی چکدم های ولایت غور  شامل 7  لات

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه چکدم های ولایت غور  شامل 7  لات اشتراک نموده ...

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۵/۷ - ۱۵:۳۷
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه های چکدم ولایت کابل

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه چکدم های ولایت کابل شامل 16 لات...

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۳۱ - ۱۰:۴۲
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه های چکدم ولایت زابل

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه چکدم های ولایت زابل شامل 5 لات اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوطه را در حافظه یا فلش دسک و یا . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۴/۳۰ - ۱۴:۱۴
Background image

آگاهد داوطلبی چکدم های ولایت کندهار

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه چکدم های ولایت کندهار شامل 5 لات...

یکشنبه ۱۳۹۹/۴/۲۹ - ۱۰:۲۵
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه های چکدم های ولایت خوست

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه چکدم های ولایت خوست شامل 10 لات اشتراک نموده...

Pagination