همه داوطلبی ها

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ - ۹:۳۳
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه خریداری لوازم حفظ و مراقبت ضرورت سال مالی 1400

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری لوازم حفظ و مراقبت ضرورت سال مالی1400..

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ - ۹:۲۶
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه خریداری پرزه جات وسایط ضرورت سال مالی1400

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری پرزه جات وسایط ضرورت سال مالی1400...

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۶ - ۹:۱۵ kabul
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه چکدم های ولایت بادغیس

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه (چکدم های ولایت بادغیس) ...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳ - ۱۰:۳۴
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه دیوار استنادی سواحل دریایی قریه سرپل زید آباد ولسوالی محمد آغه

​​​​​​​اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ...

پنجشنبه ۱۳۹۹/۹/۲۷ - ۱۴:۱۰
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه دیوار استنادی قریه مادی خیل ولسوالی متون ولایت خوست

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه دیوار استنادی قریه مادی خیل ولسوالی متون ولایت خوست ...

شنبه ۱۳۹۹/۹/۸ - ۱۰:۱۵ kabul
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه چکدم و تحکیم سواحل دریای څړبنی ولسوالی اسمعیل خیل

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژۀ چکدم و تحکیم سواحل دریای څړبنی ...

دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۹ - ۱۵:۱
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه سربند و کانال جوین ولایت فراه

اعمار پروژه سربند و کانال جوین ولایت فراه...

دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۹ - ۱۴:۵۴
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه سربند و کانال زور آباد ولایت فراه

آفر ها باید قبل از ختم میعاد تسلیمی بصورت الکترونیکی از طریق سیستم تسلیم گردد....

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۱ - ۱۵:۱۲
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه تحکیماتی سیلبر سای شیشته قریه حسن زی ولسوالی اسماعیل خیل

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تحکیماتی سیلبر سای شیشته قریه...

Pagination