اداره ملی تنظیم امور آب

اداره ملی تنظیم امور آب

1

 

3 ماه 3 هفته پیش

 ما مصمم هستیم با یک اداره قوی و غیر متمرکز به صورت متوازن به کابل و تمام ولایات کشور توجه نماییم، از آنجاییکه که در بخش‌های مختلف مرکز فعالیت های چشم گیر انجام شده است و تعداد زیادی از مردم به آب صحی دسترسی دارند. اکنون روی مدیریت و انکشاف منابع آب در تمام ولایت های کشور به ویژه ولایات که در هژده سال گذشته از این خدمات محروم و یا هم اندک کار صورت گرفته است توجه نمائیم.

انجنیر خان محمد تکل
خان محمد تکل رئیس عمومی اداره ملی تنظیم امور آب

پروژه های در حال جریاننمایش همه

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۴ - ۱۴:۲۷
Background image

کار عملی پروژه بازسازی کانال محمد صلاح بیک در ولایت بغلان 75 درصد پیش رفته است.

این پروژه از سوی اداره ملی تنظیم امور آب با همکاری مالی دفتر سویمSWIM تحت نظارت حوزه فرعی در یایی ولایت بغلان به منظور مدیریت آبهای سطحی و آبیاری زمین های...

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۴ - ۸:۳۵
Background image

کار جیوتخنیک ساحوی بند پلتو تکیمل گردید.

کار جیوتخنیک بند پلتو در ولایت پکتیکا که چندی قبل در ساحه آغاز شده بود، در حال حاضر آزمایش‌های ساحوی آن تکمیل و سایر نمونه ها نیز جهت آزمایش‌های بیشتر...

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۳ - ۸:۲۹
Background image

کار عملی پروژه بخش دوم اعمار کانال ارچی جدید 96 درصد پیش رفته است

این پروژه از سوی اداره ملی تنظیم امور آب با همکاری مالی بانک انکشاف آسیا ADB به هدف مدیریت آبهای سطحی و افزایش زمین های زراعتی در ولایت کندز تطبیق می گردد...

پروژه های تکمیل شدهنمایش همه

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۳ - ۸:۳۰
Background image

دو پروژه کانال در ولایت سمنگان تکمیل و به بهره برداری سپرده شد.

دو پروژه بازسازی کانال آبیاری از سوی اداره ملی تنظیم امور آب با همکاری مالی دفتر سویم SWIM به منظور مدیریت آبهای سطحی و آبیاری زمین های زراعتی در ولایت سمنگان تکمیل و به بهره برداری سپرده شد...

پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۰ - ۸:۴۶
Background image

پروژه سربند و کانال خواجه احمد علیا در ولایت فراه به بهره‌برداری رسید.

این پروژه از سوی اداره ملی تنظیم امور آب با همکاری مالی کشور هندوستان، به منظور مدیریت آبهای سطحی، افزایش زمین های زراعتی ...

چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۲ - ۸:۵۲
Background image

دو پروژه اعمارچکدم در ولایت میدان وردک به بهره‌برداری رسید.

این پروژه ها از سوی اداره ملی تنظیم امور آب به منظور تغذیه آبهای زیرزمینی، کاهش خطرات سیلابهای موسمی و آبیاری زمین های زراعتی...

پروژه های پلان شدهنمایش همه

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۶ - ۱۵:۹
Background image

اصلاح و بازسازی کانال های گذره بخش سوم و تیزان

کانال گذره و تیزان در ولسوالی گذره ولایت هرات موقعیت دارند...

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۶ - ۱۵:۷
Background image

اصلاح و بازسازی کانال های برنا آباد و کهسان

کانال برنا آباد در ولسوالی غوریان و کانال کهسان در ولسوالی کهسان ولایت هرات واقع شده اند...

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۶ - ۱۵:۶
Background image

اصلاح و بازسازی کانال لقی

کانال لقی در مرکز ولایت کندز موقعیت دارد که در بازسازی آن حدود...

تازه ترین اخباراخبار

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۴ - ۸:۳۰
Background image

معاون تخنیکی اداره ملی تنظیم امور آب با نماینده مردم ولایت کنر در ارتباط به پروژه های انکشافی مدیریت آب در آن ولایت دیدار کرد.

محترم انجنیر احمد ویس بصیری معاون تخنیکی اداره ملی تنظیم امور آب در دفتر کاری خویش با نعمت الله کریاب نماینده مردم ولایت کنر دیدار نموده پیرامون تطبیق پروژه های ...

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۴ - ۸:۲۴
Background image

جلسه هماهنگی در مورد فورمه جدید سروی کانال های آبیاری برگزار شد.

این جلسه تحت ریاست انجنیر وفی الله سیدی رئیس تنظیم آبیاری و آبرسانی، ریاست عمومی تنظیم آب، اداره ملی تنظیم امور آب با اشتراک روسای حوزه های فرعی دریایی...

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۸ - ۸:۳۲
Background image

در ولایت کونر بر علاوه دو بند آب و برق کانال خاص کونر نیز اعمار میشود.

محترم انجنیر خان محمد تکل رئیس عمومی اداره ملی تنظیم امور آب در دفتر کاری خویش با محمد اقبال سعید والی ولایت کنر و نعمت الله کریاب نماینده مردم...

جریده آب، مجله اوبه و مقالاتنمایش همه

داوطلبی هاداوطلبی های موجود

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۴ - ۱۱:۱۶
Background image

آگاهی دواطلبی پروژه تحکیمات کانال شیوه کی قریه عباس قلی ولسوالی موسهی

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تحکیمات کانال شیوه کی قریه عباس قلی ولسوالی موسهی ولایت کابل...

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۴ - ۱۰:۳۸
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه چکدم قریه سهاک ولسوالی بگرامی ولایت کابل

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه چکدم قریه سهاک ولسوالی بگرامی ولایت کابل...

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۴ - ۱۰:۲۵
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه چکدم قریه سلیمان خیلی شگی

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه چکدم قریه سلیمان خیلی شگی ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار ...

بست های خالیهمه بست های موجود

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۴ - ۱۲:۱۲
Background image

اعلان کاریابی ( آمر تحقیقات تکنالوژی آب)

اداره ملی تنظیم امور آب به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم...

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۴ - ۱۲:۷
Background image

اعلان کاریابی (مدیرعمومی دفتر ساحوی شکردره)

اداره ملی تنظیم امور آب به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم...

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۴ - ۱۲:۵
Background image

اعلان کاریابی (انجنیرکنترول کیفیت بند شاه عروس)

اداره ملی تنظیم امور آب به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم...

عکس ها و ویدیو ها عکس ها و ویدیو ها

ویدیو خواجه کانال

کار لات دوم بند کجکی در ولایت هلمند به سرعت به پیش میرود.

کار بند بخش آباد در ولایت فراه به شدت جریان دارد.

کار لات دوم بند کجکی در ولایت هلمند به سرعت به پیش میرود.

سخرانی ؛ محترم انجنیر خان محمد تکل رییس عمومی اداره ملی تنظیم امور آب

کار بند بخش آباد در ولایت فراه به شدت جریان دارد.

کار لات دوم بند کجکی در ولایت هلمند با سرعت جریان دارد.

کار لات دوم بند کجکی در ولایت هلمند با شروع سال نو سرعت بیشتر پیدا کرده است.

و این هم تصاویر امروز بند کمال خان در ولایت زیبا نیمروز

تصاویر امروز بند کمال خان در ولایت زیبا نیمروز؛

تصاویر زیبا از کمال خان.

کار کانال شاهی در ولایت لغمان به سرعت به پیش میرود.

آخرین اطلاعیه هاآخرین اطلاعیه ها

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۵ - ۱۵:۳
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطآء قرارداد خریداری لوازم حفظ و مراقبت تحت چهار لات

بدینوسیله بتأسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که اداره ملی تنظیم امور آب در نظر دارد قرارداد خریداری لوازم حفظ و مراقبت...

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۳ - ۱۱:۳۸
Background image

اطلاعیه پروژه احیأ و انکشاف شبکات آبیاری ( IRDP )

قبلأ پروژه احیأ و انکشاف شبکات آبیاری ( IRDP ) – مربوط وزارت انرژی و آب اسبق و اداره ملی تنظیم امور آب فعلی که از طرف بانک جهانی تمویل میگردید...

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۳ - ۱۰:۴۵
Background image

اګاهی !

به شرکت های محترم قراردادی پروژه IRDP وزارت انرژی و آب قبلی و اداره ملی تنظيم امور آب فعلی...