جلسه هماهنگی با اداره تنظیم خدمات انرژی.

MEW-Media
یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۶ - ۸:۵۸
۸۹

جلسه هماهنگی با اداره تنظیم خدمات انرژی.

محترم انجنیر خان محمد تکل رئیس عمومی اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان در دفتر کاری خویش با محترم داکتر محمد داوود میرزایی رئیس اداره تنظیم خدمات انرژی و شماری از روسای این اداره دیدار کرد.

در این دیدار پیرامون ایجاد همکاری و هماهنگی های بهتر میان اداره ملی تنظیم امور آب و اداره تنظیم خدمات انرژی به صورت همه جانبه بحث شده و هر دو جانب به همکاری های بهتر در آینده تعهد نمودند.

آقای تکل به مسوولین مربوطه اداره ملی تنظیم امور آب هدایت سپرد تا با اداره تنظیم خدمات انرژی به صورت همه جانبه همکاری داشته و نشست های کاری دوامدار در آینده داشته باشند.

اداره ملی تنظیم امور آب

تازه ترین اخبار

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۱۳:۱۰
Background image

جلسه هماهنگی پیرامون تحقق فیصله های مصوبات شورای عالی آب، اراضی و توسعه شهری برگزار شد.

جلسه هماهنگی پیرامون تحقق فیصله های مصوبات شورای عالی آب، اراضی و توسعه شهری به همکاری ریاست انسجام امور شوراهای عالی ریاست جمهوری با اشتراک روسای اداره ملی تنظیم امور آب برگزار گردید... . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۱۳:۶
Background image

جلسه هماهنگی به منظور تسریع انجام امورات پرداخت انوایس ها.

این جلسه تحت رهبری انجنیر سید مقیم سادات رئیس CPMO با حضور مدیران پروژه، مسئولین مالی بانک انکشاف آسیایی و نمایندگان شرکت قراردادی برگزار گردید...

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۱۳:۳
Background image

جلسه هماهنگی به منظور انسجام امور مالی و اداری.

این جلسه تحت ریاست احمد رشاد حکیم رئیس عمومی مالی و اداری با اشتراک روسا، آمرین، مدیران و کارمندان تحت اثر این ریاست عمومی دایر گردید...

BACK TO NEWS