تغییر اقلیم و اثرات ناگوار آن بالای منابع آب کشور در دو دهه گذشته به طور قابل ملاحظه ی مشاهده گردیده است

MEW-Media
شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۴ - ۱۴:۴۲
۱۳

تغییر اقلیم و اثرات ناگوار آن بالای منابع آب کشور در دو دهه گذشته به طور قابل ملاحظه ی مشاهده گردیده است که باعث تغییر رژیم بارندگی، تغییر رژیم جریان دریا ها و کاهش آبهای زیر زمینی خصوصاً در شهر کابل گردیده است.
بناً از تمام همشریان کابل و ولایات خواهشمندیم با درنظرداشت چالش های یادشده و فرا رسیدن موسم برف و باران ( زمستان) اقدامات ذیل را جداً در نظر بگیرند تا از این طریق آبهای زیر زمینی تقویت و تغذیه گردد.
1.   جمع آوری و ذخیره برف در باغچه ها و ساحات خاکی
ذخیره و انبار کردن برف های بام و صحن حویلی در باغچه ها، صحن حویلی و محیط خاکی یکی از علمی ترین و مناسبترین شیوه ذخیره آب به مقیاس کوچک محسوب میگردد. با این کار شیوه ما میتوانیم مقدار زیاد آب برف را در لایر ها و سفره های زیرزمینی ذخیره نموده ، از یک طرف سطح آبهای زیر زمینی بالا رفته و از جانب دیگر سطح خاک باغچه و ساحات خاکی تا مدت زمان مرطوب نگهداری شده که در نهایت منجر به سرسبزی و طراوت محیط زندگی ما میگردد.
2.   جمع آوری آب باران بام ها در ساحات جذبی و خاکی
جمع آوری آب باران یکی از ساده ترین و مناسب ترین روش ذخیره و نگهداری آب است که هریک ما و شما میتوانیم به آسانی  در صحن حویلی، کنار جذبی کوچه ها ،گلدان سرک ها، باغ و ماحول خود انجام بدهیم و باعث تغذیه سفره های زیر زمینی شهر و منطقه خود گردیم، تا باشد حد اقل نیاز آب آشامیدنی خود و فامیل خود را تامین نمایم.

تازه ترین اخبار

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۹:۲۸
Background image

ولسی جرګه از کارکردهای اداره ملی تنظیم امور آب در راستای خود کفایی افغانستان قدردانی کرد.

محترم انجنیر خان محمد تکل رییس عمومی اداره ملی تنظیم امور آب به جهت وضاحت بعضی مسایل مربوطه این اداره به کمیسیون منابع طبعی و محیط زیست حضور یافت...

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ - ۹:۱۴
Background image

برگزاری جلسه هماهنگی میان اداره ملی تنظیم امور آب و نماینده شرکت فورتسکیو.

جلسه هماهنگی به رهبری محترم انجنیر خان محمد تکل رئیس عمومی اداره ملی تنظیم امور آب همراه با ننگیالی شینواری

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ - ۹:۱۱
Background image

بهبود پروژه سازی از طریق نظارت بیشتر در اداره ملی تنظیم امور آب

نهاد ابتکار شفافیت زیربنا (COST) گزارش را مبنی بر اصلاحات اساسی پروژه سازی در اداره ملی تنظیم امور آب به دست نشر سپرده است...

BACK TO NEWS