برنامه اخذ امتحان کاندیدان برنامه ماستری دور یازدهم کشور جاپان در اداره ملی تنظیم امور آب برگزار شد.

MEW-Media
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۱۱:۳۱
44

در این برنامه که از سوی آمریت انکشاف اداره و ارتقای ظرفیت ریاست منابع بشری برگزار شده بود به تعداد ۶۰ تن کارمندان اداره ملی تنظیم امور آب شرکت نموده بودند که در مرحله اول به تعداد ۱۵ تن آن با در نظر داشت اخذ نمرات بالا انتخاب می گردد.

این برنامه ماستری از طریق پروژه Peace اداره جایکا کشور جاپان در رشته انجنیری برای کارمندان اداره ملی تنظیم امور آب اختصاص داده شده است.

تازه ترین اخبار

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۹:۲۸
Background image

ولسی جرګه از کارکردهای اداره ملی تنظیم امور آب در راستای خود کفایی افغانستان قدردانی کرد.

محترم انجنیر خان محمد تکل رییس عمومی اداره ملی تنظیم امور آب به جهت وضاحت بعضی مسایل مربوطه این اداره به کمیسیون منابع طبعی و محیط زیست حضور یافت...

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ - ۹:۱۴
Background image

برگزاری جلسه هماهنگی میان اداره ملی تنظیم امور آب و نماینده شرکت فورتسکیو.

جلسه هماهنگی به رهبری محترم انجنیر خان محمد تکل رئیس عمومی اداره ملی تنظیم امور آب همراه با ننگیالی شینواری

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ - ۹:۱۱
Background image

بهبود پروژه سازی از طریق نظارت بیشتر در اداره ملی تنظیم امور آب

نهاد ابتکار شفافیت زیربنا (COST) گزارش را مبنی بر اصلاحات اساسی پروژه سازی در اداره ملی تنظیم امور آب به دست نشر سپرده است...

BACK TO NEWS