اطلاعیه تصمیم اعطاء قرار داد خریداری تعداد(2546) قلم پرزه جات وسایط مرکز وزارت و واحد های دومی

mew-admin
123

بدینوسیله بتأسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که اداره ملی تنظیم امور آب در نظر دارد قرارداد خریداری تعداد(2546) قلم پرزه جات وسایط مرکز وزارت و واحد های دومی برای سال مالی1399 دارای کود نمبر MoEW/PD/G008-99/NCB را که در دو لات است به شرکت تجارتی ظهور الله نوری لمتید و شرکت تجارتی کارا آمو لمتید دارای جواز نمبر های (11530-0101) و (44803) آدرس های (خیرخانه حصه سوم ناحیه 15) و (شهرگ اتفاق ناحیه13) مرکز کابل به قیمت مجموعی (8,891,165.8) افغانی که لات اول آن مبلغ (3,164,150) افغانی مربوط شرکت تجارتی ظهور الله نوری لمتید و لات دوم آن مبلغ (5,727015.8) افغانی مربوط شرکت تجارتی کارا آمو لمتید می شود اعطاء نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن بریاست تدارکات اداره ملی تنظیم امور آب واقع سرک دارالامان ایستگاه سناتوریم، وفق احکام ماده (50) قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

آخرین اطلاعیه ها

یکشنبه ۱۳۹۹/۳/۲۵ - ۱۱:۲
Background image

اطلاعیه تصمیم بر اعطای قرارداد خریداری 114 قلم قرطاسیه

بدینوسیله بتأسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که اداره ملی تنظیم امور آب در نظر دارد قرارداد خریداری 114 قلم قرطاسیه باب ضرورت سال مالی 1399 این اداره، . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۳/۱۲ - ۸:۱۷
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد خریداری تعداد(615) قلم اجناس مورد ضرورت حفظ ومراقبت

بدینوسیله بتأسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که اداره ملی تنظیم امور آب در نظر دارد...

پنجشنبه ۱۳۹۹/۳/۱ - ۱۸:۴۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاء قرار داد خریداری تعداد(2546) قلم پرزه جات وسایط مرکز وزارت و واحد های دومی

بدینوسیله بتأسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که اداره ملی تنظیم امور آب در نظر دارد...

بازگشت به اطلاعیه ها