اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد خریداری تعداد(615) قلم اجناس مورد ضرورت حفظ ومراقبت

mew-admin
123

بدینوسیله بتأسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که اداره ملی تنظیم امور آب در نظر دارد قرارداد خریداری تعداد(615) قلم اجناس مورد ضرورت حفظ ومراقبت برای سال مالی1399 دارای کود نمبر MoEW/PD/G012-99/NCB را به شرکت خدمات لوژستیکی نگین بهار دارنده جواز نمبر(D-57689) واقع ( شهر نو چهار راهی انصاری مرکز کابل) به قیمت مجموعی (9,517,313.7) افغانی اعطاء نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن بریاست تدارکات اداره ملی تنظیم امور آب واقع سرک دارالامان ایستگاه سناتوریم، وفق احکام ماده (50) قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

آخرین اطلاعیه ها

یکشنبه ۱۳۹۹/۳/۲۵ - ۱۱:۲
Background image

اطلاعیه تصمیم بر اعطای قرارداد خریداری 114 قلم قرطاسیه

بدینوسیله بتأسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که اداره ملی تنظیم امور آب در نظر دارد قرارداد خریداری 114 قلم قرطاسیه باب ضرورت سال مالی 1399 این اداره، . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۳/۱۲ - ۸:۱۷
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد خریداری تعداد(615) قلم اجناس مورد ضرورت حفظ ومراقبت

بدینوسیله بتأسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که اداره ملی تنظیم امور آب در نظر دارد...

پنجشنبه ۱۳۹۹/۳/۱ - ۱۸:۴۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاء قرار داد خریداری تعداد(2546) قلم پرزه جات وسایط مرکز وزارت و واحد های دومی

بدینوسیله بتأسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که اداره ملی تنظیم امور آب در نظر دارد...

بازگشت به اطلاعیه ها