اطلاعیه تصمیم اعطآء قرارداد پروژه دیوار استنادی قریه بهادر شیخها

mew-admin
contract

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع  عموم رسانیده می شود اینکه :‌

اداره ملی تنظیم امور آب  در نظر دارد، قرارداد پروژه دیوار استنادی قریه بهادر شیخها ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا را با شرکت های مشترک ساختمانی متحد چهلتن ، سرک سوم کارته نو کابل جی وی با  شرکت ساختمانی و انجنیری بولدر، جاده میوند ناحیه اول کابل دارنده جواز نمبر (D-37648 و  D-28583) به قیمت مجموعی (7,744,532 هفت میلون هفتصد و چهل و چهار هزارو پنجصدو سی و دو( افغانی اعطاء نماید.

 اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این  اطلاعیه  الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن رسماً به اداره ملی تنظیم امور آب ریاست تدارکات  سرک دارالامان ـ سناتوریم  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نماینداین اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

Latest announcements

Wed, Jun 16 2021 1:50 PM
Background image

Publication of the Award of Contract

Project Name: Panj-Amu River Basin Sector Project (P-ARBP)...

Wed, Jun 16 2021 1:46 PM
Background image

Publication of the Award of Contract

Project Name: Panj-Amu River Basin Sector Project (P-ARBP)

Sat, Jan 30 2021 10:19 AM
Background image

Notification for Intention to the Contract Award

The National Procurement Authority (NPA) on behave of National Water Affairs Regulation Authority (NWARA)...

Back to announcements