اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه اعمار چکدم قریه میانکوه ولسوالی سنگین ولایت هلمند

mew-admin
123

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، اداره ملی تنظیم امور آب در نظر دارد، قرارداد پروژه اعمار چکدم قریه میانکوه ولسوالی سنگین ولایت هلمند را به شرکت ساختمانی هلمند جهانی بارک دارای نمبر جواز D-40832 - آدرس هلمند وات، مرکز هلمند لشکرگاه هلمند، را به قیمت مجموعی /14,443,292/ چهارده ملیون و چهار صد و چهل و سه هزار و دو صد و نود و دو افغانی اعطاء نماید.

    اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات اداره ملی تنظیم امور آب واقع سرک دارالامان سناتوریم، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

    این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

Latest announcements

Thu, Jul 16 2020 2:34 PM
Background image

Notification for intention to contract award

Notification for intention to contract award of Consultancy Services for Surveying, Quantity Estimation of Work Done in the Site and Determination of Work Progress and Design Percentage . . .

Mon, May 04 2020 9:23 AM
Background image

Notification for intention to contract award

and Construction of Subprojects (Sar-e-Shar, Nar-e-Chaman, Abdullah, Naqi & Farhad) in Kunduz, Takhar and Badakhsha

Back to announcements