اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد پروژه های چکدم ولایت کابل  شامل 11 لات

mew-admin
123

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع  عموم رسانیده می شود اینکه :‌

اداره ملی تنظیم امور آب  در نظر دارد، قرارداد پروژه های چکدم ولایت کابل  شامل 11 لات :

را با شرکت های که جدول  آن  ضمیمه  هذا بوده با ذکر  نام چکدم ها ، قیمت اعطای قرارداد  و نام و آدرس شرکت ها در آن درج  میباشد اعطاء نماید

    اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این  اطلاعیه  الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل  آن رسماً به اداره ملی تنظیم امور آب ریاست تدارکات  سرک دارالامان ـ سناتوریم  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند. این اطلاعیه  به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

نوت: ریاست محترم مالی و اداری و آمریت محترم تسهیل قراردادها و پلانگذاری اعلان هذا را مطابق تاریخ صدور این نامه به نشر رسانند.

شرکت های واجد شرایط برای اعطای قرداد پروژه های چکدم ولایت  کابل  شامل 11 لات :

شماره

نام چکدم

اسم شرکت

مبلغ اعطای قرارداد به افغانی

نمبر جواز شرکت

آدرس شرکت

1

لات اول :‌اعمار چکدم دره خواجه حسن ولسوالی شکردره  ولایت کابل

شرکت ساختمانی انجنیری و تولید مواد  ساختمانی  وایگرات

1،875،000

D-21324

کابل کوچه  گل فروشی مقابل هوتل خراسان

2

لات دوم :‌اعمار چکدم دره آقا علی شیخو ولسوالی شکردره  ولایت کابل

1،553،940

3

لات سوم :‌اعمار چکدم احمد الله و شاه غاصی سفلی ولسوالی موسهی  ولایت کابل

شرکت ساختمانی و سرکسازی  میا مسلیم ضیایی

2،142،695

62110

کابل دوغ آباد ناحیه هفتم

4

لات چهارم : اعمار چکدم دره آخند

زاده    بالا ولسوالی گلدره ولایت کابل

شرکت ساختمانی اسکیج صحرا

1،830،985.5

61116

ولایت کاپیسا حصه دوم کوهستان

5

لات پنجم : اعمار چکدم ساحه

 تخت شاه ولسوالی پغمان ولایت کابل

شرکت ساختمانی انجنیری و تولید مواد  ساختمانی  وایگرات

2،050،314

D-21324

کابل کوچه  گل فروشی مقابل هوتل خراسان

6

لات ششم  اعمار چکدم شاه توت ولسوالی پغمان ولایت  کابل

شرکت ساختمانی و سرکسازی  میا مسلیم ضیایی

1،707،400

62110

کابل دوغ آباد ناحیه هفتم

7

لات هفتم  :‌اعمار چکدم دندوائی

ولسوالی پغمان ولایت کابل

شرکت ساختمانی حدید زمری

2،424،916

0-D-79935

کابل کارته نو رحمان مینه

8

لات هشتم  :‌ اعمار چکدم دره لیوانو تله وزبین ولسوالی سروبی ولایت کابل .

شرکت ساختمانی جمال حکمت

 

1،305،800

0-D-23351

ولایت لغمان مهتر لام  پهلوی نوبهار درملتون

 9  

لات نهم  :‌اعمار چکدم دره حصار

ولسوالی سروبی ولایت کابل

2،649،500

10

لات دهم :‌اعمار چکدم دره جلوانی

ولسوالی گلدره ولایت کابل

شرکت ساختمانی انجنیری و تولید مواد  ساختمانی  وایگرات

2،173،652

D-21324

کابل کوچه  گل فروشی مقابل هوتل خراسان

11

لات یازدهم :‌اعمار چکدم دره لخشان

 سنگ ولسوالی گلدره ولایت کابل 

‌2،321،401

 

 

 

 

 

Latest announcements

Thu, Jul 16 2020 2:34 PM
Background image

Notification for intention to contract award

Notification for intention to contract award of Consultancy Services for Surveying, Quantity Estimation of Work Done in the Site and Determination of Work Progress and Design Percentage . . .

Mon, May 04 2020 9:23 AM
Background image

Notification for intention to contract award

and Construction of Subprojects (Sar-e-Shar, Nar-e-Chaman, Abdullah, Naqi & Farhad) in Kunduz, Takhar and Badakhsha

Thu, Mar 05 2020 9:08 AM
Background image

Notification of Award Package 8

Water Resources Development Investment Program _ Project 2, Rehabilitation of Lower Kokcha Irrigation – Zone II: Archi Jadid Canal (AJC), LKIP/AJC Washes and drains Civil Works, ...

Back to announcements