جریده آب، مجله اوبه و مقالات

گزارش سال 1399 (1)

ماهنامه ثور 1400

فورم تقاضای اطلاعات دسترسی به اطلاعات

فورم شکایت

فصلنامه شماره چهاردهم سال 1399 ( میزان، عقرب، قوس )

ماهنامه حمل 1400

ماهنامه ماه حوت 1399

ماهنامه ماه دلو 1399

ماهنامه ماه جدی 1399 - 3

ماهنامه ماه قوس ــ ۱۳۹۹

در ادامه چاپ ماهنامه (آب) فصلنامه شماره سیزدهم اداره ملی تنظیم امور آب تحت نام (اوبه) با صفحات و دیزاین زیبا به چاپ رسید

اهمیت آگاهی‌دهی عامه در مدیریت و صرفه‌جویی آب

برف یعنی ذخیره طبیعی منابع آب!

سیلاب‌های شدید و برق آسا

معلومات مختصر در مورد حوزه عمومی دریایی کابل

وضعیت کنونی منابع آبی شهر کابل و راه حل های بیرون رفت از مشکلات کاهش روز افزون آن

Pagination