کار پروژه بازسازی کانال عمومی نورگل در ولایت کنر تکمیل و به بهره‌برداری رسید.

MEW-Media
58445
کار پروژه بازسازی کانال عمومی نورگل در ولایت کنر تکمیل و به بهره‌برداری رسید. این پروژه از سوی اداره ملی تنظیم امور آب با همکاری مالی بانک جهانی به منظور مدیریت آبهای سطحی و افزایش زمین های زراعتی در ولسوالی نورگل ولایت کنر تطبیق شده است. کانال نورگل حدود 900 هکتار زمین را تحت آبیاری قرار می دهد که به تعداد 10500 فامیل از آن مستفید می‌شوند. اداره ملی تنظیم امور آب