کار بازسازی کانال ظلم آباد

mew-admin
۱۲۳

این کانال که در ولسوالی قلعه زال ولایت کندز موقعیت دارد، به‌منظور مدیریت آب‌ها، افزایش زمین‌های زراعتی، ایجاد شغل و بهبود محیط‌زیست روی دست گرفته‌شده است.
به گفته‌ی مسئولان ریاست انسجام پروژه‌ها؛ این پروژه در ماه اگست 2019 آغاز شده قرار است تا ماه اگست 2020 به پایان برسد.
این پروژه قبل از بازسازی 865 هکتار زمین را آبیاری می‌کرد و قراراست پس از بازسازی این مقدار به 1009 هکتار افزایش یابد.
همچنان از این پروژه به گونه مستقیم و غیر مستقیم 1300 خانواده بهره‌مند خواهند شد.
این پروژه توسط ریاست انسجام پروژه‌ها، پروژه IRDP وزارت انرژی و آب تطبیق می‌گردد.