گالری رسانه

تلاش برای یک افغانستان درخشان و سربلند

کار کانال شاهی در ولایت سرسبز لغمان به سرعت به پیش میرود.

کار لات دوم بند کجکی در ولایت هلمند به سرعت به پیش میرود.

تصاویر زیبا از ابادانی کشور در این ویدیو مشاهده نماید.

کار بند کجکی در ولایت هلمند به سرعت به پیش میرود. در این ګزارش تصویری اخرین حالت پیشرفت کار را مشاهده میتوانید. اداره ملی تنظیم امور آب

بند شورابک به صورت آزمایشی آبگیری شد

کار پروژه تحکیمات سواحل قسمت پایینی بند درونته تکمیل شد.

پروژه بازسازی کانال چغرتان تکمیل و به بهره‌برداری رسید

شما تصاویر تازه بند آب و برق شورابک در ولایت بدخشان را مشاهده میکنید. بیشتر کار های این بند تکمیل شده اند که در سال روان به بهره برداری سپرده خواهند شد.

شما تازه ترین تصاویر از جریان کار بند آب و برق "دهنه دره" ولایت فاریاب مشاهده کنید. اداره ملی تنظیم امور آب

ویدیو جدید از جریان کار بند #کجکي

کار عملی پروژه بند کجکی به شدت جریان دارد، در این جا پيشرفت کار را به شکل تصویری مشاهده میتوانید.

ذخیره و انبار کردن برف های بام و صحن حویلی در باغچه ها

ما متعهد به کنترول آب هستیم. جریان کارهای عملی پروژه بند شاه و عروس

با جمع آوری آب برف و باران منابع آبی را تقویت کنید

ما متعهد به کنترول آب هستیم. جریان کارهای عملی بند کجکی

Pagination