پروژه های تکمیل شده

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ - ۹:۴۸
Background image

تحکیم کاری سواحل دریای نور سفیدی

دریای نور سفیدی در حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا موقعیت داشته که از جمله پروژه های ریاست انسجام پروژه ها (PCU) وزارت انرژی و آب می باشد...

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ - ۹:۴۶
Background image

تحکیم سواحل دریای نغاری

دریای نغاری در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا موقعیت دارد که کار پروژه تحکیم سواحل آن تکمیل گردیده و آماده بهره برداری می باشد...

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ - ۹:۴۴
Background image

تحکیم سواحل دریای مسجد خالد بن ولید

تحکیم سواحل دریای مسجد خالد بن ولید در مرکز ولایت سمنگان موقعیت داشته که یکی از پروژه های (PCU) یا ریاست انسجام پروژه های وزارت انرژی و آب است...

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ - ۹:۴۰
Background image

اصلاح و بازسازی کانال واخار شیروانی

کانال واخار شیروانی در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا موقعیت دارد که کار عملی آن تکمیل گردیده و آماده بهره برداری می باشد. این کانال به طول 24.3 کیلومتر بازسازی گریده که به هزینه 220 هزارو 238 دالر آمریکایی از سوی بانک جهانی تمویل شده است........

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ - ۹:۳۲
Background image

اصلاح و بازسازی کانال کدهل

کانال کدهل در ولسوالی ژیری ولایت کندهار موقعیت داشته که کار آن تکمیل شده و آماده بهره برداری می باشد. این کانال به طول 8.3 کیلو متر به هزینه 583 هزار و 790 دالر آمریکایی از سوی بانک جهانی تمویل شده است......

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ - ۹:۲۸
Background image

اصلاح و بازسازی کانال شمالان

کانال شمالان در شهر لشکرگاه ولایت هلمند موقعیت دارد و یکی از پروژه های ریاست انسجام پروژه های وزارت انرژی و آب (PCU) است که کار آن تکمیل شده و آماده بهره برداری می باشد. این کانال با هزینه 272 هزارو 115 دالر آمریکایی از سوی بانک جهانی تمویل شده و کار تطبیق آن به یکی از شرکت های داخلی سپرده شده است......

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ - ۹:۲۴
Background image

اصلاح و بازسازی کانال سرکاری

کانال سرکاری از جمله پروژه های (IRDP) وزارت انرژی و آب است که در ولسوالی بغلان جدید این ولایت موقعیت دارد. کار این پروژه تکمیل شده و آماده بهره برداری می باشد. کانال سرکاری به طول 16 کیلومتر به هزینه362 هزارو 706 دالر آمریکایی از سوی بانک جهانی تمویل شده است......

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ - ۹:۱۴
Background image

اصلاح و بازسازی کانال دشت فروح

کانال دشت فروح در ولسوالی بهراک ولایت بدخشان یکی از پروژه های PCU یا ریاست انسجام پروژه های وزارت انرژی و آب است که کار آن تکمیل گردیده و آماده بهره برداری می باشد. پروژه بازسازی این کانال به هزینه بیش از 484 هزار دالر آمریکایی با یکی از شرکت های داخلی قرارداد شده که بودجه آن از سوی بانک جهانی تمویل می شود.......

شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۷ - ۱۲:۱۶
Background image

تحکیم سواحل دریا منطقه مسجد ابوبکر

تحکیمات سواحل دریای منطقه مسجد ابوبکر در مرکز ایبک ولایت سمنگان یکی از پروژه های تکمیل شده سال 1397 وزارت انرژی و آب می¬باشد که توسط پروژه IRDP این وزارت تطبیق گردیده است.......

Pagination