پروژه های تکمیل شده

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۳ - ۸:۳۰
Background image

دو پروژه کانال در ولایت سمنگان تکمیل و به بهره برداری سپرده شد.

دو پروژه بازسازی کانال آبیاری از سوی اداره ملی تنظیم امور آب با همکاری مالی دفتر سویم SWIM به منظور مدیریت آبهای سطحی و آبیاری زمین های زراعتی در ولایت سمنگان تکمیل و به بهره برداری سپرده شد...

پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۰ - ۸:۴۶
Background image

پروژه سربند و کانال خواجه احمد علیا در ولایت فراه به بهره‌برداری رسید.

این پروژه از سوی اداره ملی تنظیم امور آب با همکاری مالی کشور هندوستان، به منظور مدیریت آبهای سطحی، افزایش زمین های زراعتی ...

چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۲ - ۸:۵۲
Background image

دو پروژه اعمارچکدم در ولایت میدان وردک به بهره‌برداری رسید.

این پروژه ها از سوی اداره ملی تنظیم امور آب به منظور تغذیه آبهای زیرزمینی، کاهش خطرات سیلابهای موسمی و آبیاری زمین های زراعتی...

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۹ - ۹:۱۶
Background image

پروژه چکدم جبی خوړ در ولایت خوست به بهره‌برداری رسید.

این پروژه از سوی اداره ملی تنظیم امور آب به منظور جمع آوری آب برف و باران، کنترول سیلاب های موسمی و تقویت منابع آبهای زیرزمینی...

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۹ - ۹:۴
Background image

پروژه تحکیم سواحل لتک خان کلی در ولایت خوست به بهره‌برداری رسید.

این پروژه از سوی اداره ملی تنظیم امور آب به منظور جلوگیری از تخریب زمین های زراعتی در قریه خان کلی مرکز ولایت خوست تطبیق شده است...

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۹ - ۹:۱
Background image

پروژه چکدم اطمان در ولایت خوست به بهره‌برداری رسید.

این پروژه از سوی اداره ملی تنظیم امور آب به منظور جمع آوری آب برف و باران، کنترول سیلاب های موسمی و تقویت منابع آبهای زیرزمینی...

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۹ - ۸:۵۰
Background image

پروژه تحکیم سواحل سیلبر شیشته در ولایت خوست به بهره‌برداری رسید.

این پروژه از سوی اداره ملی تنظیم امور آب به منظور جلوگیری از تخریب زمین های زراعتی و منازل مسکونی در قریه حسن زی ولسوالی اسمعیل خیل مندوزی ولایت خوست ...

چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۵ - ۱۱:۱۳
Background image

پروژه چکدم مته چینه در ولایت خوست به بهره‌برداری رسید.

این پروژه از سوی اداره ملی تنظیم امور آب به منظور جمع آوری آب برف و باران، کنترول سیلاب های موسمی و تقویت منابع آبهای زیرزمینی ...

چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۵ - ۸:۴۶
Background image

پروژه چکدم زمری کمر در ولایت خوست به بهره‌برداری رسید.

این پروژه از سوی اداره ملی تنظیم امور آب به منظور جمع آوری آب برف و باران، کنترول سیلاب های موسمی و تقویت منابع آبهای زیرزمینی ...

Pagination