منوی اطلاعیه

اطلاعیهنمایش همه

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱/۵ - ۹:۵۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد خریداری تعداد(71) قلم رنگ باب آی تی

بدینوسیله بتأسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انرژی و آب در نظر دارد قرارداد خریداری تعداد(71) قلم رنگ باب آی تی برای سال مالی1399 دارای کود نمبر MoEW/PD/G002-99/NCB را به شرکت سمیر رسول دارنده جواز نمبر(3345-0101) چهاراهی صدارت مرکز کابل به قیمت مجموعی (2984600) افغانی اعطاء نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱/۵ - ۹:۳۴
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد پروژه خریداری 37 قلم روغنیات و فلتر باب برای سال مالی 1399

بدینوسیله به تأسی از فقره 2 ماده 43 قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که اداره ملی تنظیم امور آب در نظر دارد قرارداد پروژه...

Recentنمایش همه

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱/۵ - ۹:۵۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد خریداری تعداد(71) قلم رنگ باب آی تی

بدینوسیله بتأسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انرژی و آب در نظر دارد قرارداد خریداری تعداد(71) قلم رنگ باب آی تی برای سال مالی1399 دارای کود . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱/۵ - ۹:۳۴
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد پروژه خریداری 37 قلم روغنیات و فلتر باب برای سال مالی 1399

بدینوسیله به تأسی از فقره 2 ماده 43 قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که اداره ملی تنظیم امور آب در نظر دارد قرارداد پروژه...

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ - ۱۴:۲۷
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد پروژه های چکدم

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، اداره ملی تنظیم امور آب در نظر دارد، قرارداد پروژه های چکدم ...

بسته شده نمایش همه

شنبه ۱۳۹۸/۴/۸ - ۱۱:۱۹

اطلاعیه تصمیم اعطاء قرار داد پروژه محافظتی گبیونی در مناطق طلاجات و جلیم خور.

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست تدارکات، وزارت انرژی و آب در نظر دارد قرارداد، پروژه محافظتی گبیونی در مناطق طلاجات و جلیم . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۲/۲ - ۸:۳۲

آگاهی تصمیم اعطاء قرار داد خریداری تیل دیزل،پطرول و 42 قلم روغنیات و فلتر باب.

بدینوسیله بتأسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انرژی و آب در نظر دارد...