همه داوطلبی ها

شنبه ۱۳۹۹/۸/۳ - ۱۳:۵۲
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه خریداری مقدار (55000) کیلو گرام گاز مایع

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری مقدار (55000) کیلو گرام گاز مایع...

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۱ - ۱۱:۵۱
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه اعمار تصفیه خانه فاضل آب با تجهیزات آن

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار تصفیه خانه فاضل آب....

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۱۵:۴۲
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه اعمار ذخیره آب باران قریه فرستان ولسوالی قلعه نو

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار ذخیره آب باران قریه فرستان ولسوالی قلعه نو...

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۱۵:۳۹
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه اعمار چکدم قریه میانکوه ولسوالی سنگین

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار چکدم قریه میانکوه ولسوالی سنگین...

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۱۵:۲
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه اعمار ساختمان سربند دیوارهای استنادی و کانال قریه رسول محمد

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار ساختمان سربند دیوارهای استنادی...

یکشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۳ - ۸:۳۹
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه خریداری مقدار (100000) لیتر تیل پطرول و (110000) لیتر تیل دیزل

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری...

شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۲ - ۱۳:۵۳
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه(امورحفظ ومراقبت بلاک تعمیر ریاست عمومی خدمات انجنیری تاسیسات آب)

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه...

پنجشنبه ۱۳۹۹/۶/۶ - ۱۳:۱۹
Background image

آگاهد داوطلبی پروژه اعمار ساختمان سربند کانال کاریز ولسوالی لشکرگاه ولایت هلمند

​​​​​​​پروژه اعمار ساختمان سربند کانال کاریز ولسوالی لشکرگاه ولایت هلمند  که تضمین آفر پروژه مبلغ (1,700,000 ) یک میلیون و هفتصد هزار  افغانی میباشد...

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۵/۱۴ - ۱۱:۴۸
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه کانال بگت سفلی ولسوالی خانشین ولایت هلمند

اعلان دعوت برای داوطلبی پروژه کانال بگت سفلی ولسوالی خانشین ولایت هلمند...

Pagination