همه داوطلبی ها

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۴ - ۱۴:۲۳
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه ساختمانی ساحه سبز پارکینگ و آرشیف

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ساختمانی ساحه سبز پارکینگ و آرشیف اداره ملی تنظیم امور آب ولایت کابل اشتراک نموده و سافت . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۴ - ۱۱:۱۶
Background image

آگاهی دواطلبی پروژه تحکیمات کانال شیوه کی قریه عباس قلی ولسوالی موسهی

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تحکیمات کانال شیوه کی قریه عباس قلی ولسوالی موسهی ولایت کابل...

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۴ - ۱۰:۳۸
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه چکدم قریه سهاک ولسوالی بگرامی ولایت کابل

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه چکدم قریه سهاک ولسوالی بگرامی ولایت کابل...

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۴ - ۱۰:۲۵
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه چکدم قریه سلیمان خیلی شگی

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه چکدم قریه سلیمان خیلی شگی ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار ...

چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۹ - ۸:۳۰
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه دیوار استنادی تحکیم سواحل راست و چپ دریایی متون

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه دیوار استنادی تحکیم سواحل راست و چپ دریایی متون قریه کوندی...

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۶ - ۱۵:۴۶
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه دیوار استنادی امین اباد قریه لاهور داگ

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه دیوار استنادی امین اباد قریه لاهور داگ ولسوالی مروره ولایت کنر...

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۰ - ۱۵:۴۳
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه دیوار استنادی قریه ژوره

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه دیوار استنادی در قریه ژوره...

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲ - ۱۰:۴۹
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه چکدم قریه فتح مینه

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروژه چکدم قریه فتح مینه ولسوالی لعل پورولایت ننگرهار...

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲ - ۹:۵۱
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه اعمار ساختمان سربند و کانال کاریز

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروژه اعمار ساختمان سربند و کانال کاریز ولسوالی لشکرگاه ولایت هلمند...

Pagination