اخبار

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۴ - ۸:۳۰
Background image

معاون تخنیکی اداره ملی تنظیم امور آب با نماینده مردم ولایت کنر در ارتباط به پروژه های انکشافی مدیریت آب در آن ولایت دیدار کرد.

محترم انجنیر احمد ویس بصیری معاون تخنیکی اداره ملی تنظیم امور آب در دفتر کاری خویش با نعمت الله کریاب نماینده مردم ولایت کنر دیدار نموده پیرامون تطبیق پروژه های ...

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۴ - ۸:۲۴
Background image

جلسه هماهنگی در مورد فورمه جدید سروی کانال های آبیاری برگزار شد.

این جلسه تحت ریاست انجنیر وفی الله سیدی رئیس تنظیم آبیاری و آبرسانی، ریاست عمومی تنظیم آب، اداره ملی تنظیم امور آب با اشتراک روسای حوزه های فرعی دریایی...

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۸ - ۸:۳۲
Background image

در ولایت کونر بر علاوه دو بند آب و برق کانال خاص کونر نیز اعمار میشود.

محترم انجنیر خان محمد تکل رئیس عمومی اداره ملی تنظیم امور آب در دفتر کاری خویش با محمد اقبال سعید والی ولایت کنر و نعمت الله کریاب نماینده مردم...

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۷ - ۹:۴۳
Background image

نشست هماهنگی به منظور حل مشکلات بند شاه و عروس برگزار شد.

جلسه هماهنگی به منظور حل مشکلات اسمتلاک بند شاه و عروس در اداره امور مقام عالی ریاست جمهوری، در حالیکه محترم داکتر عبدالکریم توتاخیل معاون این اداره...

پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۳ - ۹:۵۴
Background image

دیدار با نماینده مردم ولایت پکتیا در ارتباط به پروژه های انکشافی مدیریت آب در آن ولایت

محترم انجنیر خان محمد تکل رئیس عمومی اداره ملی تنظیم امور آب در دفتر کاری خویش با محترم ابراهیم غښتلی نماینده مردم ولایت پکتیا...

پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۳ - ۹:۹
Background image

جلسه هماهنگی پیرامون بررسی وضعیت پیشرفت پروژه های تحت کار و پلان همکاری های آینده در تطبیق پروژه های مدیریت آب با مسئولین بانک انکشافی آسیا ADB برگزار شد.

محترم انجنیر خان محمد تکل رئیس عمومی اداره ملی تنظیم امور آب در یک جلسه آنلاین در حالیکه انجنیر سید مقیم سادات رئیس دفتر مرکزی مدیریت برنامه ها...

پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۳ - ۸:۴۲
Background image

جلسه نظر خواهی در مورد طرح مدیریت خشکسالی در اداره ملی تنظیم امور آب برگزار شد.

این جلسه به منظور تطبیق هدایت مقام عالی ریاست جمهوری و مصوبه شورای عالی آب، اراضی توسعه شهری و محیط زیست، پیرامون تهیه طرح مدیریت خشکسالی...

پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۳ - ۸:۳۸
Background image

جلسه هماهنگی به منظور غنی سازی پروپوزل جذب حمایت مالی از صندوق اقلیم سبز (GCF) در پروژه های انکشافی مدیریت منابع آب برگذار گردید.

این جلسه تحت رهبری محترم انجنیر احمد ویس بصیری معاون تخنیکی اداره ملی تنظیم امور آب با حضور شماری از روسای این اداره و نماینده سازمان زراعت و خوراکه ملل متحد...(FAO)‌ برگزار شد.

چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۲ - ۸:۴۷
Background image

جلسه هماهنگی میان معاونیت تخنیکی اداره ملی تنظیم امور آب و معانیت عملیاتی دافغانستان برشنا شرکت در مورد حفظ و مراقبت بند سلما برگزار شد.

محترم انجنیر احمد ویس بصیری معاون تخنیکی اداره ملی تنظیم امور آب در دفتر کاری خویش با محترم محمد امان معاون عملیاتی د افغانستانربرشنا شرکت دیدار نموده...

Pagination