اخبار

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۹:۲۸
Background image

ولسی جرګه از کارکردهای اداره ملی تنظیم امور آب در راستای خود کفایی افغانستان قدردانی کرد.

محترم انجنیر خان محمد تکل رییس عمومی اداره ملی تنظیم امور آب به جهت وضاحت بعضی مسایل مربوطه این اداره به کمیسیون منابع طبعی و محیط زیست حضور یافت...

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ - ۹:۱۴
Background image

برگزاری جلسه هماهنگی میان اداره ملی تنظیم امور آب و نماینده شرکت فورتسکیو.

جلسه هماهنگی به رهبری محترم انجنیر خان محمد تکل رئیس عمومی اداره ملی تنظیم امور آب همراه با ننگیالی شینواری

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ - ۹:۱۱
Background image

بهبود پروژه سازی از طریق نظارت بیشتر در اداره ملی تنظیم امور آب

نهاد ابتکار شفافیت زیربنا (COST) گزارش را مبنی بر اصلاحات اساسی پروژه سازی در اداره ملی تنظیم امور آب به دست نشر سپرده است...

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ - ۹:۰
Background image

جلسه مشترک پیرامون پروژه آبرسانی شهر نیلی و سایر پروژه های انکشافی ولایت دایکندی برگزار شد.

این جلسه به رهبری محترم انجنیر خان محمد تکل رییس عمومی اداره ملی تنظیم امور آب با حضور انجنیر احمد ویس بصیری معاون تخنیکی این اداره...

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ - ۱۰:۴۵
Background image

دیدار با بزرگان و موسفیدان قریه های مختلف شهر شبرغان جهت آگاهی از مشکلات آنها

محترم انجنیر خان محمدتکل رییس عمومی اداره ملی تنظیم امور آب و سرپرست اداره تنظیم خدمات انرژی در جریان سفر رسمی خویش...

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ - ۱۰:۲۰
Background image

انجنیر خان محمد تكل رییس عمومی اداره ملی تنظیم امور آب با والی ولایت جوزجان دیدار كرد.

انجنیر خان محمد تکل رییس عمومی اداره ملی تنظیم امور آب و سرپرست اداره تنظیم خدمات انرژی در جریان سفر رسمی به ولایت جوزجان ...

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ - ۱۰:۱۵
Background image

افتتاح پروژه برق ٥٠٠ کیلو ولت (ترکمنستان- شبرغان)

پروژه برق ۵۰۰ کیلوولت (ترکمنسان – شبرغان) و پروژه های خط آهن اندخوی - آقینه و فایبر نوری با حضور روسای جمهور هر دو کشور...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۴:۱۱
Background image

دیدار در ارتباط به پروژه های انکشافی با نمایندگان و بزرگان مردم ولایت جوزجان.

محترم انجنیر خان محمد تکل رییس عمومی اداره ملی تنظیم امور آب و سرپرست اداره تنظیم خدمات انرژی در یک سفر رسمی به ولایت جوزجان با نمایندگان مردم جوزجان...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۰:۵۰
Background image

انجنیر خان محمد تکل رییس عمومی اداره ملی تنظیم امور آب و سرپرست اداره تنظیم خدمات انرژی در حاشیه سفر رسمی ایشان به آن ولایت از حوزه دریایی جوزجان دیدار نمود.

در این دیدار که با حضور داشت عبدالقادر مالیه معاون مقام ولایت جوزجان و رئیس حوزه دریایی جوزجان با کارمندان ریاست حوزه دریائی جوز جان...

Pagination