پروسه سیستم سازی دیجیتالی در اداره ملی تنظیم امور آب به سرعت پیش می رود.

MEW-Media
یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۷ - ۹:۴
888

پروسه سیستم سازی دیجیتالی در اداره ملی تنظیم امور آب به سرعت پیش می رود.

گزارش پیشرفت تهیه سیستم معلوماتی مدیریت پروژه های اداره ملی تنظیم امور آب PMIS توسط کارشناسان مدیریت عمومی تکنالوژی معلوماتی این اداره در حضور مقام رهبری، روسای عمومی و شماری از روسای مرکزی این اداره ارایه شد.

محترم انجنیر خان محمد تکل رئیس عمومی اداره ملی تنظیم امور آب ایجاد سیستم معلوماتی پروژه ها را در راستای شفافیت، حسابدهی، توسعه معلوماتی، تامین حق دسترسی به معلومات مهم و با ارزش خواند.

آقای تکل در صحبت های خود حین بررسی گزارش گفت": در سیستم متذکره، معلومات پروژه ها باید به اساس حوزه های عمومی و فرعی دریایی گنجانیده شود"، همچنان وی تاکید کرد که صنف بندی و مرحله بندی پروژه ها در سیستم باید به صورت واضح و مشخص باشد تا به آسانی پروژه های بزرگ، متوسط، خورد و مراحل پروژه ها از هم تفکیک شوند.

قابل یاد آوری است که این سیستم از مزایای زیادی چون: ارایه و نشر گزارش دقیق معیاری و مفصل از پروژه ها ، قابلیت چاب و تهیه گزارش، دسترسی آنلاین، دیتابیس، آرشیف و نمایش وضعیت پروژه ها در سه زبان، برخوردار است که در مدیریت معلومات پروژه های انکشافی مدیریت آب و تامین حق دسترسی به اطلاعات اهمیت خاص را دارا می باشد.

اداره ملی تنظیم امور آب

تازه ترین اخبار

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۱۳:۱۰
Background image

جلسه هماهنگی پیرامون تحقق فیصله های مصوبات شورای عالی آب، اراضی و توسعه شهری برگزار شد.

جلسه هماهنگی پیرامون تحقق فیصله های مصوبات شورای عالی آب، اراضی و توسعه شهری به همکاری ریاست انسجام امور شوراهای عالی ریاست جمهوری با اشتراک روسای اداره ملی تنظیم امور آب برگزار گردید... . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۱۳:۶
Background image

جلسه هماهنگی به منظور تسریع انجام امورات پرداخت انوایس ها.

این جلسه تحت رهبری انجنیر سید مقیم سادات رئیس CPMO با حضور مدیران پروژه، مسئولین مالی بانک انکشاف آسیایی و نمایندگان شرکت قراردادی برگزار گردید...

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۱۳:۳
Background image

جلسه هماهنگی به منظور انسجام امور مالی و اداری.

این جلسه تحت ریاست احمد رشاد حکیم رئیس عمومی مالی و اداری با اشتراک روسا، آمرین، مدیران و کارمندان تحت اثر این ریاست عمومی دایر گردید...

BACK TO NEWS