ورکشاپ معرفی اداره و راهنمایی کارشیوه ارزیابی اجراآت برای 30 تن کارمند جدیدالتقرر اداره ملی تنظیم امور آب برگزار شد.

MEW-Media
یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۷ - ۹:۶
65

ورکشاپ معرفی اداره و راهنمایی کارشیوه ارزیابی اجراآت برای 30 تن کارمند جدیدالتقرر اداره ملی تنظیم امور آب برگزار شد.

این ورکشاپ با حضور محترم انجنیر احمد ویس بصیری معاون تخنیکی اداره ملی تنظیم امور آب، محترم احمد رشاد حکیم رئیس عمومی مالی و اداری، محترم سید داوود فضلی رئیس منابع بشری و شماری از کارشناسان و کارمندان اداره ملی تنظیم امور آب برگزار گردید.

محترم انجنیر احمد ویس بصیری معاون تخنیکی اداره ملی تنظیم امور آب در هنگام افتتاح این ورکشاپ، مدیریت آب در کشور را مسئولیت مشترک تمام کارمندان اداره ملی تنظیم امور آب بیان نموده برگزاری این ورکشاپ را در راستای آشنایی کارمندان جدید التقرر با اداره ملی تنظیم امور آب مهم و ضروری بیان کرد.

در ادامه آقای حکیم رئیس عمومی مالی و اداره و آقای فضلی رئیس منابع بشری هر کدام به نوبه خویش در مورد اهمیت این ورکشاپ صحبت نموده هدایات خویش را در رابطه به تهیه پلان کاری و شیوه گزارش دهی اجراآت به اشتراک کنندگان ارایه نمودند.

قابل یادآوری است که در این ورکشاپ توسط کارشناسان منابع بشری پیرامون معرفی اداره، اهداف، مسئولیت ها، چگونگی تهیه پلان کاری و شیوه ارزیابی اجراآت برای کارمندان جدید التقرر معلومات همه جانبه ارایه گردید.

اداره ملی تنظیم امور آب

تازه ترین اخبار

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۱۳:۱۰
Background image

جلسه هماهنگی پیرامون تحقق فیصله های مصوبات شورای عالی آب، اراضی و توسعه شهری برگزار شد.

جلسه هماهنگی پیرامون تحقق فیصله های مصوبات شورای عالی آب، اراضی و توسعه شهری به همکاری ریاست انسجام امور شوراهای عالی ریاست جمهوری با اشتراک روسای اداره ملی تنظیم امور آب برگزار گردید... . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۱۳:۶
Background image

جلسه هماهنگی به منظور تسریع انجام امورات پرداخت انوایس ها.

این جلسه تحت رهبری انجنیر سید مقیم سادات رئیس CPMO با حضور مدیران پروژه، مسئولین مالی بانک انکشاف آسیایی و نمایندگان شرکت قراردادی برگزار گردید...

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۱۳:۳
Background image

جلسه هماهنگی به منظور انسجام امور مالی و اداری.

این جلسه تحت ریاست احمد رشاد حکیم رئیس عمومی مالی و اداری با اشتراک روسا، آمرین، مدیران و کارمندان تحت اثر این ریاست عمومی دایر گردید...

BACK TO NEWS