هژدهمین جلسه کمیته هماهنگی مصوبات و هدایات برگزار شد.

MEW-Media
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۹ - ۱۰:۲۱
877

هژدهمین جلسه کمیته هماهنگی مصوبات و هدایات برگزار شد.

هژدهمین جلسه کمیته هماهنگی مصوبات و هدایات به ریاست محترم انجنیراحمد ویس بصیری معاون تخنیکی اداره ملی تنظیم امور آب بااشتراک تعدادی از روسای مرکزی این اداره، تدویر یافت.

در این جلسه درارتباط به هدایات مقام عالی ریاست جمهوری روی مدل سازی حوزه های دریایی، طرح خصوصی سازی توزیع آب، حل مشکلات بند دهله و کار درمقابل گندم در ولسوالی های ولایت کابل بحث و تبادل نظر صورت گرفته تصامیم لازم اتخاذ گردید.

در اخیر آقای بصیری معاون تخنیکی اداره ملی تنظیم امورآب با تاکید بر اجرای به موقع هدایات و مصوبات مقام عالی ریاست جمهوری جهت تطبیق هدایات متذکره سفارشات لازم را به اعضای کمیته ارائه کرد.

اداره ملی تنظیم امور آب

تازه ترین اخبار

پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۱ - ۱۰:۲۴
Background image

رئیس جدیدالتقرر حوزه فرعی دریایی پنجشیر به همکاران معرفی شد.

شماری از روسای عمومی و مسئولین اداره ملی تنظیم امور آب تحت ریاست محترم انجنیر احمد رشاد حکیم رئیس عمومی مالی و اداری این اداره طی یک سفر رسمی ...

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۰ - ۱۰:۰
Background image

اداره ملی تنظیم امور آب گزارش فعالیت های شش ماهه خویش را در حضور رسانه های کشور ارایه کرد.

محترم انجنیر احمد ویس بصیری معاون تخنیکی اداره ملی تنظیم امور آب و شماری از روسای عمومی این اداره طی یک نشست مطبوعاتی در مرکز رسانه های حکومت...

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۹ - ۱۰:۲۱
Background image

هژدهمین جلسه کمیته هماهنگی مصوبات و هدایات برگزار شد.

هژدهمین جلسه کمیته هماهنگی مصوبات و هدایات به ریاست محترم انجنیراحمد ویس بصیری معاون تخنیکی اداره ملی تنظیم امور آب بااشتراک تعدادی از روسای مرکزی این اداره، تدویر یافت...

BACK TO NEWS