جلسه هماهنگی میان ریاست عمومی تنظیم امور آب اداره ملی تنظیم امور آب و سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد برگزار شد.

MEW-Media
یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۷ - ۸:۵۷
5874

جلسه هماهنگی میان ریاست عمومی تنظیم امور آب اداره ملی تنظیم امور آب و سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد برگزار شد.

محترم انجنیر نعیم الله سالارزی رئیس عمومی تنظیم امور آب اداره ملی تنظیم امور آب در دفتر کاری خویش با نمایندگان سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد در مورد پروژه های انکشافی مدیریت آب که توسط FAO تطبیق می گردد بحث و تبادل نظر کرد.

در این جلسه مسئولین دفتر FAO در مورد پیشرفت پروژه های تحت کار و پلان های آینده شان گزارش مفصل داده از همکاری اداره ملی تنظیم امور آب در تطبیق این پروژه ها قدردانی کردند.

سپس آقای سالارزی از همکاری های تخنیکی و همه جانبه FAO در تطبیق پروژه های انکشافی مدیریت آب اظهار قدردانی نموده به تداوم و گسترش این همکاری ها تاکید کرد.

قابل یادآوری است که به کمک موسسه جایکا توسط دفتر FAO با هماهنگی اداره ملی تنظیم امور آب تعداد زیاد از پروژه های بازسازی کانال های آبیاری در ولایت های کابل، کاپیسا و بامیان تطبیق می گردد که از آن جمله 26 پروژه آن تکمیل و 4 پروژه آن هم در آینده نزدیک تکمیل خواهد شد. با تطبیق این پروژه ها مجموعاً 10429 هکتار زمین تحت آبیاری قرار گرفته به تعداد 47991 خانواده از آن مستفید می گردد. همچنان توسط سازمان یاد شده ورکشاپ های زیادی جهت ظرفیت سازی برای انجنیران اداره ملی تنظیم امور آب و دهاقین راه اندازی شده است.

اداره ملی تنظیم امور آب

تازه ترین اخبار

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۱۳:۱۰
Background image

جلسه هماهنگی پیرامون تحقق فیصله های مصوبات شورای عالی آب، اراضی و توسعه شهری برگزار شد.

جلسه هماهنگی پیرامون تحقق فیصله های مصوبات شورای عالی آب، اراضی و توسعه شهری به همکاری ریاست انسجام امور شوراهای عالی ریاست جمهوری با اشتراک روسای اداره ملی تنظیم امور آب برگزار گردید... . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۱۳:۶
Background image

جلسه هماهنگی به منظور تسریع انجام امورات پرداخت انوایس ها.

این جلسه تحت رهبری انجنیر سید مقیم سادات رئیس CPMO با حضور مدیران پروژه، مسئولین مالی بانک انکشاف آسیایی و نمایندگان شرکت قراردادی برگزار گردید...

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۱۳:۳
Background image

جلسه هماهنگی به منظور انسجام امور مالی و اداری.

این جلسه تحت ریاست احمد رشاد حکیم رئیس عمومی مالی و اداری با اشتراک روسا، آمرین، مدیران و کارمندان تحت اثر این ریاست عمومی دایر گردید...

BACK TO NEWS