اعلان کاریابی11 بست رتبه سوم و چهارم پنجم مرکزی

mew-admin
دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۸ - ۹:۳۳
222

Publish Date

Closing Date

Location

kabul

اداره ملی تنظیم امور آب به تعداد11 بست رتبه سوم , چهارم و پنجم مرکزی خویش را  از طریق سیستم رتب معاش به اعلان رقابتی می سپارد. از اینکه پروسه اعلان بست ها و دریافت فورم های درخواستی به صورت الکترونیکی صورت میگیرد بناء علاقه مندان می توانند جهت ارائه درخواست به بست های یاد شده به سایت کمیسیون اصلاحات اداری خدمات ملکی مراجعه نموده فورم مخصوص بست های اداره ملی تنظیم امور آب را تکمیل و اسناد خویش را آپلود نمایند. قابل یادآوری است که فورم درخواستی حضوری (هارد کاپی) به هیچ عنوان قابل قبول نمیباشد.

جهت ثبت نام آنلاین از طریق سایت کمیسیون محترم اصلاحات اداری و خدمات ملکی به آدرس  ذیل مراجعه نمایید.

http://lowgrade.iarcsc.com

 لایحه وظایف , جدول اعلان 11 بست مرکزی همرا با رهنمود را میتوانید از لینک های ذیل دانلود نمائید 

 

Documents

رهنمود تسلیم دهی اسناد برای بست های سوم، چهارم و پنجم برای استخدام الکترونیکی
جدول 11 بست مرکزی 28میزان 1399
عضو مسلکی تدارکات ساختمانی
عضو مسلکی ساختمانی
عضوی خریداری تدارکات اجناس
کارشناس بررسی اسناد جایداد ها
کارشناس بررسی مصونیت بند ها
کارشناس حفظ و مراقبت شبکات آبیاری
کارشناس حفظ و مراقبت کانالیزاسیون

Related VacanciesShow all

Back to vacancies