اعلان کاریابی 1 بست سوم و 3 بست چهارم

mew-admin
شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱۰:۳۴
jobs

Publish Date

Closing Date

Location

Kabul

به منظور تحقق اهداف قانون کارکنان خدمات ملکی و استخدام کارکنان خدمات ملکی بر اساس اهلیت و شایستگی و تطبیق پروسه اصلاحات اداری و خدمات ملکی جهت جذب افراد لایق و کارفهم اینک وزارت انرژی و آب به تعداد 1 بست سوم و 3 بست چهارم را از تاریخ 28/10/1398 الی 8/11/1398 از طریق سیستم رتب و معاش به اعلان رقابتی میگذارد.

اشخاص واجد شرایط میتواند فورمه های ستندر کاریابی را از مدیریت اعلانات و توزیق فوم آمریت استخدام ریاست منابع بشری در یافت و همچنان میتوانند جزئیات بست های اعلان شده را از ویب سایت www.iarcsc.gov.af دریافت  بعد از تکمیل اسناد به مدیریت اعلانات و توزیع فورم تسلیم و همچنان میتوانید که فورمه های کاریابی و تمام اسناد ضروری خویش را در یک فایل پی دی اف گنجانیده و به ایمیل  آدرس hr.mew84@gmail.com ارسال نمائید.

Documents

فورم درخواستی مرکزی
جدول بست ها
آمر تسهیل قرارداد ها
عضو مسلکی تدارکات ساختمانی
مدیر عمومی خدمات غیر مشورتی
تفتیش امور مالی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies