اعلان کاریابی تعداد 292 بست رتبه سوم الی پنجم مرکز

mew-admin
چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۱ - ۱۴:۳۸
222

Publish Date

Closing Date

اداره ملی تنظیم امور آب به تعداد 292 بست رتبه سوم الی پنجم ادارات مرکزی خویش را به اعلان رقابتی میسپارد. از اینکه پروسه اعلان بست ها و  دریافت فورم های درخواستی به صورت الکترونیکی صورت میگیرد بناء علاقه مندان میتوانند جهت ارائه درخواست به بست های یاد شده به وبسایت کمیسیون اصلاحات اداری مراجعه نموده فورم مخصوص بست های اداره ملی تنظیم امور آب را تکمیل و اسناد خویش را اپلود نمایند. قابل یادآوریست که فورم درخواستی حضوری (هارد کاپی) به هیچ عنوان قابل قبول نمیباشد.

تاریخ شروع اعلان 1/5/1399

تاریخ ختم اعلان    15/5/1399

جهت ثبت نام آنلاین از طریق کمسیون محترم اصلاحات اداری و خدمات ملکی به آدرس  ذیل مراجعه نمائید.

http://lowgrade.iarcsc.com

علاقه مندان میتوانند لوایح وظایف را از لینک های ذیل بدست بیآورند.

رهنمود تسلیم دهی اسناد

جدول اعلان بست های مرکز

Documents

آمر آبرسانی شهری و نیمه شهری ریاست تنظیم آبیاری و آبرسانی
آمر ارتباط و هماهنگی حوزه های دریایی
رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های سوم، چهارم و پنجم:
آمر آمار و ارقام هایدروجیالوجی ریاست آب های زیرزمینی
امر پلان -ریاست انسجام برنامه های اب
آمر تحلیل پوتانشیل آب های زیرزمینی ریاست آب های زیر زمینی
امر تحلیل و اولیت بندی-ریاست انسجام
امر تدارکات پروژه ها -ریاست انسجام
آمر تسهیل قرارداد ها و پلانگذاری
امر تسوید پالیسی اب -ریاست پالیسی اب
آمر جایداد ها و ماشینری
آمر جلوگیری سیلاب و خشک سالی از اثر تغیرات اقلیم ریاست عمومی م
آمر حفظ و مراقبت بند ها
آمر حفظ و مراقبت شبکات آبیاری و آبرسانی
آمر سروی و دیزاین شبکه های آبرسانی و کانالیزاسیون
امر محاسبه -ریاست مالی و اداری
آمر مشارکت عامه و خصوصی ریاست عمومی پالیسی پلان و نظارت
آمر مصونیت بند ها
امر معلومات -ریاست انسجام
آمر نظارت و ارزیابی از تطبیق پروژه های آب ریاست نظارت و ارزیابی
امر هماهنگی و توحید برنامه ها - ریاست انسجام
آمرکنترول کیفیت شبکات آبیاری و آبرسانی ریاست کنترول و کیفیت پرو
امریت تحقیقات-ریاست منابع اب
امریت تنظیم اب بالای مزرعه -ریاست تنظیم ابیاری ابرسانی
آمریت کنترول کیفیت بنده ریاست کنترول و کیفیت پروژها
انجنیر الکترومیکانیکی
انجنیر ترمیمات شبکه هایدروجیولوجیکی ریاست آب های زیرزمینی - Copy
انجنیر تضمین کیفیت هایدروالتریکل ریاست کنترول کیفیت پروژها
انجنیر توپوگراف .
انجنیر جمع آوری ارقام ریاست آب های زیرزمینی
انجنیر جمع آوری آمار و ارقام پوشش برف و یخچال
انجنیر جیوفزیک حوزه دریائی پنج آمو ریاست آب های زیرزمینی
انجنیر جیوفزیک حوزه دریائی شمال ریاست آب های زیرزمینی
انجنیر جیوفزیک حوزه دریائی هریرود مرغاب ریاست آب های زیرزمینی
انجنیر جیوفزیک حوزه دریائی هلمند ریاست آب های زیرزمینی
انجنیر دیزاین بند های ذخیره
انجنیر دیزاین هایدروپاور
انجنیر دیزاین پروژه های آبیاری
انجنیر سروی ریاست کنترول کیفیت پروژها
انجنیر سنجش و برآورد ریاست کنترول کیفیت پروژها
انجنیر سروی ریاست کنترول کیفیت پروژها
انجنیر طرح و دیزاین شبکات
انجنیر کنترول کیفیت بندها ریاست کنترول کیفیت پروژها
انجنیر کنترول کیفیت تحکیمات سواحل ریاست کنترول کیفیت پروژه ها
انجنیر کنترول کیفیت شبکات آبیاری ریاست کنترول کیفیت پروژها
انجنیر لابراتوار ریاست کنترول کیفیت پروژها
انجنیر محاسبات تکراریت و احتمالات و قوع سیلاب وخشکسالی ریاست عم
انجنیر میخانیک توربین ها
انجینر هایدروتخنیک -ریاست انسجام
انجنیر نظارت کننده تحکیمات سواحل ریاست کنترول کیفیت پروژه ها
انجینر هماهنگی و توحید برنامه های کانال - ریاست انسجام
انجینیر ارتباطات-ریاست مالی و اداری
انجینیر ام ای اس - ریاست منابع ابهای سطحی
انجینیر پلانگذاری و ارزیابی شبکه هایدرولوزی-ریاست عمومی منابع ا
انجینیر تحریر ارقام و رسوبات-ریاست منابع ابهای سطحی
انجینیر تحلیل ارقام برف-ریاست منابع ابهای سطحی
انجینیر تحلیل ارقام جهیل - ریاست منابع ابهای سطحی
انجینیر ترمیم تجهیزات-ریاست منابع ابهای سطحی
انجینیر کنترول و کیفیت ارقام -ریاست منابع ابهای سطحی
انجینیر کنترول و کیفیت دیزان-ریاست انسجام
انجینیر هماهنگی و توحید برنامه های تحکیمات سواحل -ریاست انسجام
انحینیر هماهنگی و توحید برنامه های بند -ریاست انسجام
ترحمان اسناده تخنیکی -ریاست عمومی اب
تکنیشن لابراتوار
سروی اقتصادی و اجتماعی
عضو تخنیکی جمع آوری ارقام ریاست نظارت و ارزیابی
فلیمبردار-اداره ملی
کارشناس GIS
کارشناس ابهای زیر زمینی -ریاست پالیسی اب
کارشناس ابیاری - ریاست انسجام
کارشناس احتماعی و محیط زیستی
کارشناس ارتباط با تمویل کننده گان -ریاست انسجام برنامه های اب
کارشناس ارتقای ظرفیت میراب-ریاست تنظیم ابیاری و ابرسانی
کارشناس ارزیابی و تحلیل دیتا ها
کارشناس اقتصادی و اجتماعی آبهای فرامرزی ریاست عمومی تنطیم امور
کارشناس ام ای اس - ریاست انسجام
کارشناس ام ای اس -ریاست انسجام برنامه های اب
کارشناس امور املاک و جایداد ها
کارشناس انکشاف سیستم-ریاست مالی و اداری
کارشناس امور حفظ و مراقبت زیر بنا های آبی
کارشناس ایجاد بانک معلوماتی شرکت های عرضه کننده آب آشامیدنی ریا
کارشناس آی تی و ام آی اس ریاست عمومی منابع آّب
کارشناس بانک معلوماتی ریاست تنظیم آبیاری و آبرسانی
کارشناس بررسی تخصیص بیلاننس سازی ریاست تنظیم آبیای و ابرسانی
کارشناس بررسی مصونیت بند ها
کارشناس بودجه انکشافی - ریاست مالس و اداری
کارشناس برسی بازدهی - ریاست تخصیص اب
کارشناس بودجه عادی ولایتی - ریاست مالی و اداری
کارشناس بیلانس سازی تقاضا-ریاست عمومی اب
کارشناس بیلانس سازی عرضه-ریاست عمومی اب
کارشناس پرکاری-ریاست منابع ابهای سطحی
کارشناس پروگرام سازی -ریاست عمومی منابع ابههای سطحی
کارشناس تامین ارتباطات ریاست عمومی پالیسی پلان و نظارت
کارشناس تحقیقات و روابط نهادها ریاست عمومی منابع آب
کارشناس تحلیل اقتصادی - ریاست انسجام
کارشناس تحلیل اقتصادی- ریاست سروی دیزاین تاسیسات آب
کارشناس تحلیل اقتصادی و محیط زیستی- ریاست انسجام
کارشناس تحلیل اقتصادی و محیط زیستی
کارشناس تحلیل تغییرات آبهای زیززمینی ریاست عمومی منابع آب
کارشناس تحلیل تغییرات آبهای سطحی ریاست عمومی منابع آب
کارشناس تحلیل تغییرات اقلیم یخچالها ریاست عمومی منابع آب
کارشناس تحلیل خطرات بند ها
کارشناس تحلیل و تجزیه پیش رفته-ریاست منابع ابهای سطحی
کارشناس تخصیص اب اشامیدنی -ریاست تخصیص اب
کارشناس تخصیص منابع اب سیاحتی-ریاست تخصیص اب
کارشناس تخصیص منابع اب ماهی -ریاست تخصیص
کارشناس تخمین قیمت گذاری - ریاشت تخصیص اب
کارشناس تصنیف وظایف
کارشناس تطبیق لوایح آبهای شهری و دهاتی ریاست تنظیم آبیاری و آبر
کارشناس تعین قیمت تعرفه
کارشناس تعین قیمت و خدمات
کارشناس تکنالوزی معلوماتی - ریست عمومی منابع ابهای سطحی
کارشناس تهیه سالنامه های ابی- ریاست منابع ابهای سطحی
کارشناس تنظیم آب آشامیدنی دهات ریاست تنظیم آبیاری و آبرسانی
کارشناس توحید - ریاست انسجام
کارشناس تهیه و ترتیب نقشه ها
کارشناس توحید ارقام - ریاست منابع اب
کارشناس توحید برنامه ها -ریاست انسجام
کارشناس توحید نقشه برداری کانال زمین و حریم ریاست تنظیم آبیار
کارشناس جذب فرصت های مالی ریاست عمومی منابع آب
کارشناس جمع اوری معلومات-ریاست انسجام
کارشناس جمع آوری و تحلیل ارقام ریاست نظارت و ارزیابی
کارشناس جی آی اس
کارشناس جی ای اس-ریاست عمومی اب
کارشناس جیوتیکنیک-ریاست عمومی اب
کارشناس حفظ مراقبت شبکه هایدرومیتیولوزیکی-ریاست عمومی منابع ابه
کارشناس حفظ و مراقبت آبرسانی دهاتی
کارشناس حفظ و مراقبت تحکیمات سواحل دریا ها
کارشناس حفظ و مراقبت پروژه های آبرسانی.
کارشناس حفظ و مراقبت شبکات آبرسانی شهری
کارشناس حقابه در مزرعه ریاست تنظیم آبیاری و آبرسانی
کارشناس حفظ و مراقبت کاریز ها
کارشناس حقابه های تاریخی ریاست تنظیم آبیاری و آبرسانی
کارشناس حقوق بین المللی آب ریاست عمومی تنظیم امور آب
کارشناس حوزه دریائی هلمند ریاست عمومی تنظیم امور ب
کارشناس حوزه دریائی هریرود مرغاب ریاست عمومی تنظیم امور آب
کارشناس دیزاین بند ها
کارشناس رابراتوار اب -ریاست عمومی اب
کارشناس زراعت - ریاست انسجام
کارشناس زیست محیطی ریاست عمومی تنظیم امور آب
کارشناس سخت افزارو نرم افزار-ریاست مالی و اداری
کارشناس سنجش و برآورد بند ها
کارشناس طرح اسناد تقنینی-ریاست عمومی پالسی
کارشناس طرح جامع سازگاری تغییرات اقلیم تاسیسات منابع ریاست عموم
کارشناس طرح پروپوزل ها مجادله با تغییرات اقلیم ریاست عمومی مناب
کارشناس عصری سازی-ریاست عمومی اب
کارشناس قرار داد های مشورتی
کارشناس کانالیزاسیون غیرمتمرکز ریاست تنظیم آبیاری و آبرسانی
کارشناس قیمت گذاری - ریاست تخصیص اب
کارشناس کانلزیسیون متمرکز ریاست تنظیم آبیار وآبرسانی
کارشناس کنترول ارقام و امار-ریاست منابع ابهای سطحی
کارشناس کنترول کیفیت آبهای آشامیدنی ریاست تنظیم آبیاری و آبرسان
کارشناس کیفیت اب-ریاست عمومی اب
کارشناس محاسبه مالی -ریاست انسجام
کارشناس محیط زیستی و اجتماعی ریاست نظارت و ارزیابی
کارشناس مدرن سازی حقابه ریاست تنظیم آبیاری آبرسانی
کارشناس منارعات آبهای فرامرزی ریاست عمومی تنظیم امور آب
کارشناس مودلینگ بسته های اقتصادی ریاست عمومی پالیسی پلان و نظار
کارشناس مودلینگ پروتایب-ریاست عمومی اب
کارشناس مودلینگ-ریاست عمومی اب
کارشناس میرآب باشی ریاست تنظیم آبیاری و آبرسانی
کارشناس میکانیزم انکشاف موثریت ریاست تنظیم آبیاری و آبرسانی
کارشناس نشر بسته های سرمایه گذاری و مارکیتینگ ریاست عمومی پالیس
کارشناس نظارت از تطبیق پروژها ریاست عمومی پالیسی پلان و نظارت
کارشناس نظارت و کنترول باز دهی و مصرف ریاست تنظیم آبیاری و آبرس
کارشناس نقشه برداری پوشش نباتی ریاست تنظیم آبیاری آبرسانی
کارشناس نقشه برداری کانال ها ریاست تنظیم آبیاری و آبرسانی
کارشناس نقشه برداری کاریزها و چشمه ها ریاست تنظیم آبیاری و آبرس
کارشناس هماهنگی امور استملاک پروژها ریاست کنترول و کیفیت پروژها
کارشناس هایدرومیخانیک بند ها
کارشناس هماهنگی تحقیقات-ریاست منابع اب
کارشناس هماهنگی ریاست منابع اب
کارشناس همکاری های اب-ریاست عمومی اب
کارشناس همکاری های فرامرزی ریاست عمومی تنطیم امور آب
کارشناش توحید طرح ها حوزه های دریائی ریاست عمومی پالیسی پلان نظ
کارشناش شبکه-ریاست مالی و اداری
کارشناش ثبت و تعقیب-اداره ملی
کارشناش مودلر اقتصادی-ریاست عمومی اب
کاشناس تنظیم آب آشامیدنی شهری ریاست تنظیم آبیاری و آبرسانی
کاشناس کنترول و نظارت کانالیزاسیون ریاست تنظیم آبیاری و آبرسانی
مام امام و موذن مسجد-ریاست مالی و اداری
متحصص محیط زیست
متخصص الکترومیخانیک
متخصص تحلیل اقتصادی و تخنیکی
متخصص تحلیل پوتانشیل آبهای زیرزمینی حوزه دریائی پنج آمو ریاست آ
متخصص تحلیل پوتانشیل آبهای زیرزمینی حوزه دریائی شمال ریاست آب
متخصص تحلیل پوتانشیل آبهای زیرزمینی حوزه دریائی هریرود مرغاب ر
متخصص تحلیل پوتانشیل آبهای زیرزمینی حوزه دریائی هلمند ریاست آب
متخصص تحلیل منابع -ریاست پالیسی
متخصص تهیه و ترتیب پروپوزل
متخصص جی آی اس ریاست آب های زیرزمینی
متخصص جیوتخنیک
متخصص حفظ و مراقبت پروژه های تکمیل شده
متخصص حقوق بین الدول و حقوق اب - ریاست پالیسی اب
متخصص دیتابیس MIS-GIS
متخصص دیزاین بند ها
متخصص زراعت
متخصص مطالعات اقتصادی و اجتماعی
متخصص هایدرولوجی
متخصص هایدرومیخانیک
مترجم پشتو - دری انگلیسی - ریاست پالیسی
مدیر عمومی ارتباط خارجه-داره ملی
مدیر عمومی ارشیف-اداره ملی
مدیر عمومی اسناد عادی-اداره ملی
مدیر عمومی اطلاعات-اداره ملی
مدیر عمومی انکشاف ارزیابی شبکه هایدرولوزی-ریاست منابع ابهای سطح
مدیر عمومی اعلانات،رتب معاش و تغیر
مدیر عمومی برسی-ریاست عمومی پالیسی
مدیر عمومی انکشاف عرضه -امریت تحقیقات
مدیر عمومی پرداخت ها -ریاست انسجام
مدیر عمومی پرکاری خلای امار - ریاست منابع ابهای سطحی
مدیر عمومی تحلیل اقتصادی-ریاست عمومی پالسی
مدیر عمومی تصفیه و تحصیلی - ریاست مالی و اداری
مدیر عمومی تکنالوژی معلوماتی-ریاست مالی و اداری
مدیر عمومی توحید ارقام -ریاست تخصیص اب
مدیر عمومی توحید ارقام ریاست عمومی منابع آب
مدیر عمومی توحید ارقام و معلومات ریاست نظارت و ارزیابی
مدیر عمومی حفظ مراقبت -ریاست مالی و اداری
مدیر عمومی خدمات غیر مشورتی
مدیر عمومی دفتر داری و گزارش دهی -ریاست مالی و اداری
مدیر عمومی دیزاین شبکه های آبرسانی و کانالیزاسیون
مدیر عمومی سروی شبکات آبرسانی و کانالیزاسون
مدیر عمومی طرح پروگرام ها-ریاست عمومی پالیسی
مدیر عمومی طرح دیزاین و منجمنت پروژه ها -ریاست انسجام
مدیر عمومی طرح و دیزاین برق آب (هایدروپاور)
مدیر عمومی کنترول کیفیت ارقام -ریاست منابع ابهای سطحی
مدیر عمومی محاسبه - ریاست مالی و اداری
مدیر عمومی مدل سازی-ریاست عمومی منابع اب
مدیر عمومی معلومات-ریاست منابع ابهای سطحی
مدیر عمومی نظارت و خدمات
مدیر عمومی نگهداری وسایل هایدرولوزیکی -ریاست عمومس منابع ابها
مدیرعمومی تنظیم حقابه های آبیاری ریاست تنظیم آبیاری آبرسانی
مدیر ویبسایت-اداره ملی
مدیرعمومی طرح و تقویت نهاد ها و آگاهی دهی ریاست تنظیم آبیاری و
مدیریت عمومی ارتباط تسهیلات و هماهنگی امور فنی حوزه های دریایی
مدیریت عمومی ظرفیت سازی-ریاست عمومی اب
مدیریت عمومی تحلیل و تحقیق تغییرات اقلیم بالای منابع آب ریاست ع
مفتش امور تخنیکی سکتور آب
هایدروجیالوجیست حوزه دریائی پنج آمو ریاست آبهای زیرزمینی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies