اعلان کاریابی (آمرحفظ ومراقبت شبکات آبیاری وآب رسانی)

mew-admin
پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۶ - ۹:۲۳
job

Publish Date

Closing Date

اداره ملی تنظیم امور آب به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی به سلسله اعلانات قبلی اینک بست ذیل را به منظور استخدام افراد شایسته و مجرب از طریق رقابت آزاد طبق سیستم پروژه تغییر به اعلان رقابتی میگذارد: علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات از طریق لینک ذیل بدست بیاورند:

 (http://lowgrade.iarcsc.com/)

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید

کد بست : NWR-0481

مشخصات بست:

عنوان بست:                     آمرحفظ ومراقبت شبکات آبیاری وآب رسانی

بســــت:                          سوم

وزارت/اداره:                      اداره ملی تنظیم امور آب / ریاست عمومی خدمات انجنیری تاسیسات آب

موقعیت بست:                   کابل

تعداد بست:                      (۱)

بخش مربوطه:                 ریاست حفظ ومراقبت بهره برداری تاسیسات وشبکات آب

گزارشدهی به :                  رییس حفظ ومراقبت بهره برداری تاسیسات وشبکات آب

 

گزارش گیر از:                      مدیر حفظ ومراقبت سیستم های آبیاری ، کارشناس حفظ مراقبت کانالیزیسیون، کارشناس حفظ مراقبت شبکات آبرسانی دهاتی، کارشناس حفظ ومراقبت پروژه های آبرسانی، کارشناس حفظ ومراقبت شبکات آبرسانی شهری، کارشناس حفظ مراقبت شبکات آبیاری و کارشناس حفظ مراقبت کاریزها

اندازه معاش:                   اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۶۳،۰۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۸۹،۹۴۴ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

تاریخ نشروختم اعلان:          ۲۶/۰۱/۱۴۰۰ الی ۶/۰۲/۱۴۰۰

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

برنامه تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

اداره ملی تنظیم امور آب :

اداره ملی تنظیم امور آب براساس فرمان شماره ۳۶ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۹ مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان از تجزیه وزارت انرژی و‌ آب ایجاد و در قسمت مدیریت همه جانبه منابع آب کشور ، ساخت زیر بنا های آبی فعالیت می نماید.

هدف وظیفه:

اتخاذ تدابیر جهت حفظ ، مراقبت و بهره برداری شبکات آبیاری و آبرسانی و ارایه طرح های موثرمبتنی برروش های تخنیکی و انجنیری جهت بهره برداری از شبکات آبیاری و آبرسانی در حوزه های دریایی کشور صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

1.       مدیریت در جهت ترتیب پلان مالی سالانه امور حفظ ومراقبت شبکات آبیاری و آبرسانی به همکاری با ادارات حوزه های دریایی

2.       مدیریت در جهت هماهنگی فعالیت های امور حفظ ومراقبتی شبکات آبیاری و آبرسانی به حوزه های دریایی

3.       همکاری به بخش حفظ ومراقبت زیربناهای آبی جهت انتقال شبکات آبیاری و آبرسانی کوچک و متوسط  به انجمن های استفاده کننده گان آب

4.       ایجاد میکانیزم موثر نظارت از روند امور حفظ ومراقبت و پروژه های امور حفظ و مراقبت شبکات آبیاری و آبرسانی در حوزه های دریایی

5.       استفاده از تجارب ملی و جهانی در رابطه به حفظ ، مراقبت و بهره برداری شبکات آبیاری و آبرسانی در کشور

6.       تدوین مقرره ها ، طرزالعمل ها و رهنمود ها جهت بهره برداری ازشبکات آبیاری و آبرسانی در حوزه های دریایی

7.       ارایه طرح های موثر جهت بهبود بخشیدن امور حفظ و مراقبت شبکات آبیاری و آبرسانی در کشور

8.       سفر به حوزه های دریایی جهت بررسی روند امور حفظ و مراقبت شبکات آبیاری و آبرسانی و ارایه رهنمودها در زمینه به ادارات ذیربط

9.       اتخاذ تدابیر کوتاه مدت ، میان مدت و دراز مدت جهت حفظ ومراقبت  شبکات آبیاری و آبرسانی در حوزه های دریایی

10.   ترتیب پلان برای شبکات آبیاری و آبرسانی جدید اعمار شده که شامل پلان امور حفظ ومراقبتی گردد

11.   مدیریت در جهت ترتیب لست (Inventory list) شبکات آبیاری و آبرسانی وارسال آن به بخش دیتا بیس تا شامل دیتابیس گردد

12.   مدیریت در جهت تعین قیمت سرمایه گزارش شده بالایی شبکات آبیاری و آبرسانی در حوزه های دریایی

وظایف مدیریتی:

13.   تهیه وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده

14.   انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها وآموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.

15.   مدیریت، ارزیابی اجراآت تعیین نیاز های آموزشی وارتقای ظرفیت کارکنان وبخش های تحت اثر.

16.   ارایه گزارش ماهوار، ربعوار وسالانه وعندالضرورت از فعالیت ها ودست آورد های بخش مربوط، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.

17.   اجرای سایر وظایف که ازطرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات واهداف اداره سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

1.       هماهنگی امور حفظ ومراقبت شبکات آبیاری و آبرسانی به حوزه های دریایی

2.       هماهنگی در جهت فراهم آوری تسهیلات در امور  حفظ و مراقبت شبکات آبیاری و آبرسانی در حوز های دریایی

3.       هماهنگ نمودن امور مالی حفظ ومراقبتی به ریاست های مرکزی و حوزه های دریایی

4.       هماهنگی درجهت ترتیب پلان حفظ ومراقبتی و نظارت از روند امور حفظ و مراقبت به حوزه های دریایی 

5.       .

—————————————————————————————-

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد   7، 8 و۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است .

رشته تحصیلی:

حداقل لیسانس در یک از رشته های ساختمانهای هایدروتخنیکی، هایدرولیک ، ساختمانی مدیریت منابع آب ، ساختمانی انجنیری ، سیول انجنیری، هایدرولیک وساختمانی های هایدروتخنیکی ، انجنیر منابع آب ومحیط زیست از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج از کشور وبه درجات بلندتر تحصیلی ارجحیت داده می شود.

تجربه کاری :

1.         حد اقل دوسال تجربه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج از کشور

مهارت های لازم:

1.         تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو و یا دری) و زبان انگلیسی

2.         مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

موارد تشویقی:

1.       ((5) نمره امتیاز برای بست های سوم وچهارم.و(3) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت

2.       (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام

نوت : افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق می توانند در صورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند.

 

26 حمل،  ۱۴۰۰  

اداره ملی تنظیم امور آب به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی به سلسله اعلانات قبلی اینک بست ذیل را به منظور استخدام افراد شایسته و مجرب از طریق رقابت آزاد طبق سیستم پروژه تغییر به اعلان رقابتی میگذارد: علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات از طریق لینک ذیل بدست بیاورند:

 (http://lowgrade.iarcsc.com/)

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید

کد بست : NWR-0481

مشخصات بست:

عنوان بست:                     آمرحفظ ومراقبت شبکات آبیاری وآب رسانی

بســــت:                          سوم

وزارت/اداره:                      اداره ملی تنظیم امور آب / ریاست عمومی خدمات انجنیری تاسیسات آب

موقعیت بست:                   کابل

تعداد بست:                      (۱)

بخش مربوطه:                 ریاست حفظ ومراقبت بهره برداری تاسیسات وشبکات آب

گزارشدهی به :                  رییس حفظ ومراقبت بهره برداری تاسیسات وشبکات آب

 

گزارش گیر از:                      مدیر حفظ ومراقبت سیستم های آبیاری ، کارشناس حفظ مراقبت کانالیزیسیون، کارشناس حفظ مراقبت شبکات آبرسانی دهاتی، کارشناس حفظ ومراقبت پروژه های آبرسانی، کارشناس حفظ ومراقبت شبکات آبرسانی شهری، کارشناس حفظ مراقبت شبکات آبیاری و کارشناس حفظ مراقبت کاریزها

اندازه معاش:                   اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۶۳،۰۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۸۹،۹۴۴ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

تاریخ نشروختم اعلان:          ۲۶/۰۱/۱۴۰۰ الی ۶/۰۲/۱۴۰۰

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

برنامه تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

اداره ملی تنظیم امور آب :

اداره ملی تنظیم امور آب براساس فرمان شماره ۳۶ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۹ مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان از تجزیه وزارت انرژی و‌ آب ایجاد و در قسمت مدیریت همه جانبه منابع آب کشور ، ساخت زیر بنا های آبی فعالیت می نماید.

هدف وظیفه:

اتخاذ تدابیر جهت حفظ ، مراقبت و بهره برداری شبکات آبیاری و آبرسانی و ارایه طرح های موثرمبتنی برروش های تخنیکی و انجنیری جهت بهره برداری از شبکات آبیاری و آبرسانی در حوزه های دریایی کشور صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. مدیریت در جهت ترتیب پلان مالی سالانه امور حفظ ومراقبت شبکات آبیاری و آبرسانی به همکاری با ادارات حوزه های دریایی
 2. مدیریت در جهت هماهنگی فعالیت های امور حفظ ومراقبتی شبکات آبیاری و آبرسانی به حوزه های دریایی
 3. همکاری به بخش حفظ ومراقبت زیربناهای آبی جهت انتقال شبکات آبیاری و آبرسانی کوچک و متوسط  به انجمن های استفاده کننده گان آب
 4. ایجاد میکانیزم موثر نظارت از روند امور حفظ ومراقبت و پروژه های امور حفظ و مراقبت شبکات آبیاری و آبرسانی در حوزه های دریایی
 5. استفاده از تجارب ملی و جهانی در رابطه به حفظ ، مراقبت و بهره برداری شبکات آبیاری و آبرسانی در کشور
 6. تدوین مقرره ها ، طرزالعمل ها و رهنمود ها جهت بهره برداری ازشبکات آبیاری و آبرسانی در حوزه های دریایی
 7. ارایه طرح های موثر جهت بهبود بخشیدن امور حفظ و مراقبت شبکات آبیاری و آبرسانی در کشور
 8. سفر به حوزه های دریایی جهت بررسی روند امور حفظ و مراقبت شبکات آبیاری و آبرسانی و ارایه رهنمودها در زمینه به ادارات ذیربط
 9. اتخاذ تدابیر کوتاه مدت ، میان مدت و دراز مدت جهت حفظ ومراقبت  شبکات آبیاری و آبرسانی در حوزه های دریایی
 10. ترتیب پلان برای شبکات آبیاری و آبرسانی جدید اعمار شده که شامل پلان امور حفظ ومراقبتی گردد
 11. مدیریت در جهت ترتیب لست (Inventory list) شبکات آبیاری و آبرسانی وارسال آن به بخش دیتا بیس تا شامل دیتابیس گردد
 12. مدیریت در جهت تعین قیمت سرمایه گزارش شده بالایی شبکات آبیاری و آبرسانی در حوزه های دریایی

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده
 2. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها وآموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.
 3. مدیریت، ارزیابی اجراآت تعیین نیاز های آموزشی وارتقای ظرفیت کارکنان وبخش های تحت اثر.
 4. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار وسالانه وعندالضرورت از فعالیت ها ودست آورد های بخش مربوط، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
 5. اجرای سایر وظایف که ازطرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات واهداف اداره سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. هماهنگی امور حفظ ومراقبت شبکات آبیاری و آبرسانی به حوزه های دریایی
 2. هماهنگی در جهت فراهم آوری تسهیلات در امور  حفظ و مراقبت شبکات آبیاری و آبرسانی در حوز های دریایی
 3. هماهنگ نمودن امور مالی حفظ ومراقبتی به ریاست های مرکزی و حوزه های دریایی
 4. هماهنگی درجهت ترتیب پلان حفظ ومراقبتی و نظارت از روند امور حفظ و مراقبت به حوزه های دریایی 
 5. .

—————————————————————————————-

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد   7، 8 و۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است .

رشته تحصیلی:

حداقل لیسانس در یک از رشته های ساختمانهای هایدروتخنیکی، هایدرولیک ، ساختمانی مدیریت منابع آب ، ساختمانی انجنیری ، سیول انجنیری، هایدرولیک وساختمانی های هایدروتخنیکی ، انجنیر منابع آب ومحیط زیست از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج از کشور وبه درجات بلندتر تحصیلی ارجحیت داده می شود.

تجربه کاری :

 1. حد اقل دوسال تجربه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج از کشور

مهارت های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو و یا دری) و زبان انگلیسی
 2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

موارد تشویقی:

 1. ((5) نمره امتیاز برای بست های سوم وچهارم.و(3) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت
 2. (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام

نوت : افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق می توانند در صورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند.

 

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies