اطلاعیه تصمی اعطاء قرارداد خریداری مقدار(55000) کیلوگرام گاز مایع

mew-admin
123

بدینوسیله بتأسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که اداره ملی تنظیم امور آب در نظر دارد قرارداد خریداری مقدار(55000) کیلوگرام گاز مایع جهت تسخین شعبات مرکزی و واحدهای دومی برای زمستان سال1399 دارای کود نمبر NWARA/PD/G017-99/NCB را به شرکت منصور جمال لمیتد دارنده جواز نمبر(3571-0101) واقع ( تهیه مسکن، مرکز کابل) به قیمت مجموعی (3,410,000) افغانی اعطاء نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن بریاست تدارکات اداره ملی تنظیم امور آب واقع سرک دارالامان ایستگاه سناتوریم، وفق احکام ماده (50) قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

آخرین اطلاعیه ها

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۶ - ۱۴:۳۷
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه اعمار ساختمان سیلبر شیشته قریه حسن زی

اداره ملی تنظیم امور آب  در نظر دارد، قرارداد پروژه اعمار ساختمان سیلبر شیشته قریه حسن زی ولسوالی اسماعیل خیل مندوزی ولایت خوست...

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۶ - ۹:۵۷
Background image

قابل توجه هموطنان گرامی !

تغییر اقلیم و اثرات ناگوار آن بالای منابع آب کشور در دو دهه گذشته به طور قابل ملاحظه ی مشاهده گردیده است که باعث تغییر رژیم بارندگی، تغییر رژیم جریان دریا ها و کاهش آب های زیر زمینی . . .

شنبه ۱۳۹۹/۹/۲۹ - ۱۰:۴۱
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه اعمار ساختمان سربند کانال کاریز ولسوالی لشکرگاه ولایت هلمند

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع  عموم رسانیده می شود اینکه :‌

اداره ملی تنظیم امور آب  در نظر دارد، قرارداد پروژه اعمار ساختمان سربند کانال کاریز . . .

بازگشت به اطلاعیه ها