اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه اعمار چک دم ولایت پکتیا شامل ۸ لات

mew-admin
123

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، اداره ملی تنظیم امور آب در نظر دارد، قرارداد پروژه اعمار چک دم ولایت پکتیا شامل ۸ لات را به شرکت  های ساختمانی راز محمد ناصری D-32525  آدرس جاده میوند نزدیک چمن حصوری ناحیه ۱ مرکز کابل؛  شرکت ساختمانی احمدالله مددی جواز نمبر D-08-35 و آدرس لین خوست؛ گردیز پکتیا؛ شرکت ساختمانی جاندادوال جواز نمبر   D-39729  آدرس ولسوالی بگرامی ناحیه ۲۲ مرکز کابل و شرکت ساختمانی نبی أفغان جواز نمبر    D-29966آدرس سرک ۱ ناحیه ۸ کارته نو مرکز کابل را که قیمت مجموعی آن طور لات وار درج جدولی که ضمیمه هذا می باشد، اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی

هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات اداره ملی تنظیم امور آب واقع سرک دارالامان سناتوریم، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

نوت: ریاست محترم مالی و اداری و آمریت تسهیل قرارداد ها و پلانگذاری اعلان هذا را مطابق صدور این نامه به نشر رسانند.

آخرین اطلاعیه ها

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۱ - ۱۱:۴۷
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاء پروژه های چکدم ولایت زابل شامل 5 لات  

اداره ملی تنظیم امور آب  در نظر دارد، قرارداد پروژه های چکدم ولایت زابل شامل 5 لات ...

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۷ - ۱۵:۵۲
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد خریداری تعداد(7) قلم لوازم دفتری

بدینوسیله بتأسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که اداره ملی تنظیم امور آب در نظر دارد......

شنبه ۱۳۹۹/۶/۱۵ - ۱۲:۳
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه بند سلطان

       بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، اداره ملی تنظیم امور آب( وزارت انرژی وآب اسبق)  در نظر دارد، قرارداد پروژه مشورتی:

Cons . . .

بازگشت به اطلاعیه ها