اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد روژه های چکدم ولایت لوگر شامل 4 لات

mew-admin
123

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع  عموم رسانیده می شود اینکه :‌

اداره ملی تنظیم امور آب  در نظر دارد، قرارداد پروژه های چکدم ولایت لوگر شامل 4 لات :

لات اول ‌اعمار چکدم قریه ارت ولسوالی خوشی ولایت لوگر  به قیمت مجموعی 5,461,230     ( پنج میلیون چهار صدو شصت و یک هزار و  دو صدو سی  ) افغانی .

لات دوم اعمار چکدم قریه دریاخان 1 ولسوالی خوشی ولایت لوگر  به قیمت مجموعی 3,691,380 (‌سه میلیون ششصدو نود و یک هزار و سه صدو هشتاد ) افغانی .

را به  شرکت ساختمانی متحد چهلتن دارای جواز نمبر D-37648  آدرس :‌  کابل سرک سوم کارته نو، مارکیت فیروز کوهی پلازا.

لات سوم : اعمار چکدم قریه کوکان بیدک ولسوالی مرکز ولایت لوگر  به قیمت مجموعی :‌ 4,127,306  ( چهار میلیون یک صدو بیست و هفت هزار و سه صدو شش )‌افغانی

لات چهارم :‌ ‌اعمار چکدم قریه مغل خیل بخش دوم ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر ‌به قیمت مجموعی :‌ 4,127,306   ( چهار میلیون یک صدو بیست و هفت هزار و سه صدو شش ) ‌افغانی

را به شرکت ساختمانی و سرکسازی نوی احمدی  دارای جواز نمبر :‌ D-4872   آدرس :‌ کابل، کارته نو مارکیت جلال الدین اپارتمان نمبر 5.

اعطاء نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این  اطلاعیه  الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل  آن رسماً به اداره ملی تنظیم امور آب ریاست تدارکات  سرک دارالامان ـ سناتوریم  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند. این اطلاعیه  به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

نوت: ریاست محترم مالی و اداری و آمریت محترم تسهیل قراردادها و پلانگذاری  اعلان هذا را مطابق تاریخ صدور این نامه به نشر رسانند.

آخرین اطلاعیه ها

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۵ - ۱۰:۲۴
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد پروژه های چکدم ولایت پکتیا

اداره ملی تنظیم امور آب  در نظر دارد، قرارداد پروژه های چکدم ولایت پکتیکا شامل 5لات.....

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۵ - ۱۰:۱۹
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد پروژه چکدم ملخک دره ساحه یتم تاق ولایت جوزجان

اداره ملی تنظیم امور آب  در نظر دارد، قرارداد پروژه چکدم ملخک دره ساحه یتم تاق ولایت جوزجان...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۵ - ۱۰:۱۱
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد پروژه های چکدم ولایت کاپیسا شامل 10 لات

اداره ملی تنظیم امور آب  در نظر دارد، قرارداد پروژه های چکدم ولایت کاپیسا شامل 10لات ...

بازگشت به اطلاعیه ها