اطلاعیه تصمیم اعطا قراردادپروژه اعمار چکدم ولایت کندهار دارای 5 لات

mew-admin
123

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، اداره ملی تنظیم امور آب در نظر دارد، قرارداد پروژه اعمار چکدم ولایت کندهار دارای 5 لات را به شرکت  های ساختمانی آریانا حکمت نمبر جواز D-24497 و جی وی عثمان رحیمی نمبر جواز  41018و آدرس مارجه هلمند؛ مرکز هلمند؛ لشکرگاه؛ هلمند و ولایت لغمان مرکز یونس؛ چوک خانه 170 و شرکت ساختمانی آریانا رایز دارای جواز نمبر D-37425 و آدرس سرک ۲ ناحیه ۵ چوک سپین کلی قسمت الف خوشحال خان؛ مرکز کابل را که قیمت مجموعی آن طور لات وار درج جدولی که ضمیمه هذا می باشد، اعطاء نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات اداره ملی تنظیم امور آب واقع سرک دارالامان سناتوریم، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

 این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

Documents

جدول قیمت های لات وار چکدم ولایت کندهار (1)

آخرین اطلاعیه ها

شنبه ۱۳۹۹/۸/۳ - ۱۴:۳
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قراردادپروژه امور حفظ ومراقبت بلاک تعمیر ریاست عمومی خدمات انجینری

بدین وســیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل سـوم قانون تـدارکات به اطلاع عموم رسـانیده میشود اینکه، اداره ملی تنظیم امور آب در نظر دارد...

دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۸ - ۱۷:۲۰
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه های چکدم ولایت غور شامل 7 لات

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع  عموم رسانیده می شود اینکه ....

چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۶ - ۱۴:۱۰
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه های چکدم ولایت کابل ( شامل 16 لات)

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع  عموم رسانیده می شود اینکه، اداره ملی تنظیم امور آب  در نظر دارد...

بازگشت به اطلاعیه ها