اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد پروژه های چکدم

mew-admin
123

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، اداره ملی تنظیم امور آب در نظر دارد، قرارداد پروژه های چکدم ولایت کنر دارای نمبر تشخصیه داوطلــبی MEW/152-154/98/L را به شرکت ساختمانی و مهندسی لنگری دارای نمـــبر جــواز (D-1485) را به قیمت مجموعی هر لات اول پروژه رجن ولسوالی شیگل به مبلغ (3,074,760) افغانی لات دوم پروژه چکدم شیکی ولسوالی اسد آباد به مبلغ (5,380,830) افغانی و لات سوم پروژه سرکانو ولسوالی سرکانو به مبلغ (7,686,900) افغانی اعطا نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات اداره ملی تنظیم امور آب واقع سرک دارالامان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند. این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

آخرین اطلاعیه ها

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۵ - ۱۰:۲۴
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد پروژه های چکدم ولایت پکتیا

اداره ملی تنظیم امور آب  در نظر دارد، قرارداد پروژه های چکدم ولایت پکتیکا شامل 5لات.....

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۵ - ۱۰:۱۹
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد پروژه چکدم ملخک دره ساحه یتم تاق ولایت جوزجان

اداره ملی تنظیم امور آب  در نظر دارد، قرارداد پروژه چکدم ملخک دره ساحه یتم تاق ولایت جوزجان...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۵ - ۱۰:۱۱
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد پروژه های چکدم ولایت کاپیسا شامل 10 لات

اداره ملی تنظیم امور آب  در نظر دارد، قرارداد پروژه های چکدم ولایت کاپیسا شامل 10لات ...

بازگشت به اطلاعیه ها