اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد پروژه های چکدم

mew-admin
123

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، اداره ملی تنظیم امور آب در نظر دارد، قرارداد پروژه های چکدم ولایت کنر دارای نمبر تشخصیه داوطلــبی MEW/152-154/98/L را به شرکت ساختمانی و مهندسی لنگری دارای نمـــبر جــواز (D-1485) را به قیمت مجموعی هر لات اول پروژه رجن ولسوالی شیگل به مبلغ (3,074,760) افغانی لات دوم پروژه چکدم شیکی ولسوالی اسد آباد به مبلغ (5,380,830) افغانی و لات سوم پروژه سرکانو ولسوالی سرکانو به مبلغ (7,686,900) افغانی اعطا نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات اداره ملی تنظیم امور آب واقع سرک دارالامان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند. این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

آخرین اطلاعیه ها

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱/۵ - ۹:۵۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد خریداری تعداد(71) قلم رنگ باب آی تی

بدینوسیله بتأسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انرژی و آب در نظر دارد قرارداد خریداری تعداد(71) قلم رنگ باب آی تی برای سال مالی1399 دارای کود . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱/۵ - ۹:۳۴
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد پروژه خریداری 37 قلم روغنیات و فلتر باب برای سال مالی 1399

بدینوسیله به تأسی از فقره 2 ماده 43 قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که اداره ملی تنظیم امور آب در نظر دارد قرارداد پروژه...

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ - ۱۴:۲۷
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد پروژه های چکدم

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، اداره ملی تنظیم امور آب در نظر دارد، قرارداد پروژه های چکدم ...

بازگشت به اطلاعیه ها