اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد پروژه اعمار چکدم ولایت خوست دارای 10 لات

mew-admin
123

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، اداره ملی تنظیم امور آب در نظر دارد، قرارداد پروژه اعمار چکدم ولایت خوست دارای 10 لات را به شرکت  های ساختمانی نواز ریس منگل دارای جواز نمبر D-35442 آدرس نیازی مارکیت قوماندانی سرک؛ مرکز خوست؛ شرکت ساختمانی الهام زهیر دارای جواز نمبر D-24214 آدرس حاجی غلجی مارکیت جلال اباد؛ مزکز ننگرهار جلال آباد؛ ننگرهار؛ شرکت ساختمانی افغان روشان دارای جواز نمبر D-22794 آدرس منزل 3؛ وفادار پلازا؛ سرک 2؛ کارنه نو؛ ناحیه هشت؛ شرکت ساختمانی ریور ویو دارای جواز نمبر D-33702 آدرس خانه نمبر 3420؛ احمد شاه بابا مینه؛ ارزان قیمت؛ ناحیه 12؛ مرکز کابل؛ کابل را که قیمت مجموعی آن طور لات وار درج جدولی که ضمیمه هذا می باشد، اعطاء نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات اداره ملی تنظیم امور آب واقع سرک دارالامان سناتوریم، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

 این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

Documents

جدول قیمت های لات وار چکدم ولایت خوست

آخرین اطلاعیه ها

شنبه ۱۳۹۹/۸/۳ - ۱۴:۳
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قراردادپروژه امور حفظ ومراقبت بلاک تعمیر ریاست عمومی خدمات انجینری

بدین وســیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل سـوم قانون تـدارکات به اطلاع عموم رسـانیده میشود اینکه، اداره ملی تنظیم امور آب در نظر دارد...

دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۸ - ۱۷:۲۰
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه های چکدم ولایت غور شامل 7 لات

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع  عموم رسانیده می شود اینکه ....

چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۶ - ۱۴:۱۰
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه های چکدم ولایت کابل ( شامل 16 لات)

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع  عموم رسانیده می شود اینکه، اداره ملی تنظیم امور آب  در نظر دارد...

بازگشت به اطلاعیه ها