اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد خریداری تعداد(7) قلم لوازم دفتری

mew-admin
123

بدینوسیله بتأسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که اداره ملی تنظیم امور آب در نظر دارد قرارداد خریداری تعداد(7) قلم لوازم دفتری ضرورت سال مالی1399 دارای کود نمبر MoEW/PD/G06-99/NCB را به شرکت انصاف فهیم دارنده جواز نمبر(13405-0101) واقع ( سرک کوتل خیرخانه ناحیه 17، مرکز کابل) به قیمت مجموعی (4,872,100) افغانی اعطاء نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن بریاست تدارکات اداره ملی تنظیم امور آب واقع سرک دارالامان ایستگاه سناتوریم، وفق احکام ماده (50) قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

آخرین اطلاعیه ها

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۱ - ۱۱:۴۷
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاء پروژه های چکدم ولایت زابل شامل 5 لات  

اداره ملی تنظیم امور آب  در نظر دارد، قرارداد پروژه های چکدم ولایت زابل شامل 5 لات ...

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۷ - ۱۵:۵۲
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد خریداری تعداد(7) قلم لوازم دفتری

بدینوسیله بتأسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که اداره ملی تنظیم امور آب در نظر دارد......

شنبه ۱۳۹۹/۶/۱۵ - ۱۲:۳
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه بند سلطان

       بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، اداره ملی تنظیم امور آب( وزارت انرژی وآب اسبق)  در نظر دارد، قرارداد پروژه مشورتی:

Cons . . .

بازگشت به اطلاعیه ها