اداره ملی تنظیم امور آب گزارش فعالیت های شش ماهه خویش را در حضور رسانه های کشور ارایه کرد.

MEW-Media
چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۰ - ۱۰:۰
55

اداره ملی تنظیم امور آب گزارش فعالیت های شش ماهه خویش را در حضور رسانه های کشور ارایه کرد.

محترم انجنیر احمد ویس بصیری معاون تخنیکی اداره ملی تنظیم امور آب و شماری از روسای عمومی این اداره طی یک نشست مطبوعاتی در مرکز رسانه های حکومت پیرامون فعالیت ها و دستاوردهای اداره ملی تنظیم امور آب به صورت همه جانبه معلومات دادند.

آقای بصیری معاون تخنیکی اداره ملی تنظیم امور آب در این کنفرانس خبری گزارش فعالیت های اداره ملی تنظیم امور آب در شش ماه اول سال مالی 1400 را روی چهار محور اساسی( حکومتداری آب، جغرافیای آب، انکشاف منابع آب، تنظیم و تخصیص آب) به صورت مفصل ارایه کرد.

معاون تخنیکی اداره ملی تنظیم امور آب در این گزارش از تهیه 50 سند در راستای حکومتداری آب، انجام 22 فعالیت عمده در بخش انکشاف منابع آبی، دیزاین، سروی و تطبیق صدها پروژه خورد و بزرگ ، مودل سازی 35 حوزه دریایی و تهیه طرح خصوصی سازی آبرسانی شهرهای بزرگ افغانستان خبرداد.

همچنان آقای بصیری با تاکید به حفاظت از تاسیسات آبی و صرفه جویی آب، خواستار همکاری های بیشتر رسانه ها در راستای پوشش خبری دست آورد های زیربنایی و انکشافی گردید.

در همین حال احمد رشاد حکیم رئیس عمومی مالی و اداری اداره ملی تنظیم امور آب در این کنفرانس خبری پیرامون فعالیت های اداری و مصرف بودجه این اداره معلومات داده یادآور شد که اداره ملی تنظیم امور آب خوشبختانه توانسته است در نیمه اول سال مالی بیشتر از 40 فیصد بودجه انکشافی خویش را به مصرف برساند.

اداره ملی تنظیم امور آب

تازه ترین اخبار

پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۱ - ۱۰:۲۴
Background image

رئیس جدیدالتقرر حوزه فرعی دریایی پنجشیر به همکاران معرفی شد.

شماری از روسای عمومی و مسئولین اداره ملی تنظیم امور آب تحت ریاست محترم انجنیر احمد رشاد حکیم رئیس عمومی مالی و اداری این اداره طی یک سفر رسمی ...

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۰ - ۱۰:۰
Background image

اداره ملی تنظیم امور آب گزارش فعالیت های شش ماهه خویش را در حضور رسانه های کشور ارایه کرد.

محترم انجنیر احمد ویس بصیری معاون تخنیکی اداره ملی تنظیم امور آب و شماری از روسای عمومی این اداره طی یک نشست مطبوعاتی در مرکز رسانه های حکومت...

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۹ - ۱۰:۲۱
Background image

هژدهمین جلسه کمیته هماهنگی مصوبات و هدایات برگزار شد.

هژدهمین جلسه کمیته هماهنگی مصوبات و هدایات به ریاست محترم انجنیراحمد ویس بصیری معاون تخنیکی اداره ملی تنظیم امور آب بااشتراک تعدادی از روسای مرکزی این اداره، تدویر یافت...

BACK TO NEWS