آگاهی درخواست اظهار علاقمندی

mew-admin
tender

Publish Date

Closing Date

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه درخواست اظهار علاقمندی  پروژه مطالعات اجتماعی، محیط زیستی و اقتصادی پروژه بند کیله گی ولایت بغلان  اشتراک نموده و نقل چاپ شده درخواست اظهار علاقمندی مربوطه را و یا در حافظه یا فلش دیسک از آمریت تدارکات خدمات مشورتی بدست آورده و هم اعلان آن در ویب سایت اداره تدارکات ملی و اداره ملی تنظیم امور آب نشر گردیده است. شرکت های محترم  درخواست های اظهار علاقمندی خویش را مطابق شرایط مندرج درخواست اظهار علاقمندی و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات از تاریخ نشر اعلان الی تاریخ ذیل به آمریت تدارکات خدمات مشورتی ریاست تدارکات واقع تعمیر ریاست منابع بشری منزل چهارم  ارائه نمایند.

تاریخ و زمان ارائه درخواست های اظهار علاقمندی الی: ساعت 01:00 بعد از ظهر  19/04/1399 میباشد.

Documents

kelagai_tor
eoi

More tenders

دوشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۶ - ۸:۲۶
Background image

آگاهی داوطلبی ده پروژه چکدم ولایت ننگرهار

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی...

شنبه ۱۳۹۹/۳/۲۴ - ۸:۴۳
Background image

آگاهی درخواست اظهار علاقمندی

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه درخواست اظهار علاقمندی  پروژه مطالعات اجتماعی...

پنجشنبه ۱۳۹۹/۳/۱ - ۱۸:۴۱ کابل
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه خریداری تعداد(7) قلم لوازم دفتری برای سال مالی 1399

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری تعداد(7) قلم لوازم دفتری...

Back to tenders