آگاهی داوطلبی پروژه چکدم های ولایت پکتیکا

mew-admin
tender

Publish Date

Closing Date

شماره نام پروژه بخش ها مبلغ تضمین آفر تاریخ آفر گشائی فایل مروطه
1 پروژه چکدم ولایت پکتیکا  پروژه چکدم قریه سلطانو ولسوالی سرروضه ولایت پکتیکا 50,000 پنجاه هزار افغانی  1399/1/23 pdf
2 پروژه چکدم ولایت پکتیکا  پروژه چکدم قریه مانده ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا  95,000 نود و پنج هزار افغانی  1399/1/23 pdf
3 پروژه چکدم ولایت پکتیکا  پروژه چکدم قریه دلو ولسوالی مرکز  ولایت پکتیکا  95,000 نود و پنج هزار افغانی  1399/1/23 pdf
  پروژه چکدم ولایت پکتیکا  پروژه چکدم قریه مشی خیل ولسوالی یوسف خیل  ولایت پکتیکا  60,000 شصت هزار  افغانی  1399/1/23 pdf
  پروژه چکدم ولایت پکتیکا پروژه چکدم قریه رغزی شکین ولسوالی گومل  ولایت پکتیکا 30,000 سی هزار افغانی   1399/1/23 pdf

 

شرطنامه پروژه های مربوطه

Documents

اسناد تمدید شده داوطلبی پروژه

More tenders

پنجشنبه ۱۳۹۹/۳/۱ - ۱۸:۴۱ کابل
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه خریداری تعداد(7) قلم لوازم دفتری برای سال مالی 1399

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری تعداد(7) قلم لوازم دفتری...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ - ۱۵:۱۰
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه های چکدم ولایت غزنی

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان و اجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه های چکدم ولایت که ذیلاً جدول آن درج گردیده است اشتراک نمایند...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ - ۱۵:۲
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه چکدم ولایت جوزجان

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان و اجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه چکدم ولایت که ذیلاً جدول آن درج گردیده است اشتراک نمایند...

Back to tenders