آگاهی داوطلبی پروژه های چکدم ولایت پکتیا

mew-admin
tender

Publish Date

Closing Date

Location Kabul
شماره نام پروژه  بخش ها مبلغ تضمین آفر تاریخ آفرگشائی فایل مربوطه
1 پروژه چکدم ولایت پکتیا       پروژه چکدم تندان تیره ولسوالی مرکز ولایت پکتیا 230,000 دو صد و سی هزار افغانی 1399/1/24 فایل مربوطه
2        پروژه چکدم اول کلاتی بنوازی ولسوالی مرکز ولایت پکتیا 65,000 شصت و پنج هزار افغانی فایل مربوطه
3 پروژه چکدم دوم کلاتی بنوازی ولسوالی مرکز ولایت پکتیا  70,000  هفتاد هزار افغانی فایل مربوطه
4         پروژه چکدم سوم کلاتی بنوازی ولسوالی مرکز ولایت پکتیا 60,000 شصت هزارافغانی فایل مربوطه
5 پروژه چکدم شنک ولسوالی مرکز ولایت پکتیا  70,000 هفتاد هزار افغانی فایل مربوطه
6        پروژه چکدم دره عرب خیل ولسوالی شواک ولایت پکتیا 80,000 هشتاد هزار افغانی فایل مربوطه
7 پروژه چکدم دره سپلی خوله ولسوالی شواک ولایت پکتیا   60,000 شصت هزار افغانی فایل مربوطه
8  پروژه چکدم شنه زوره ولسوالی احمد ابا ولایت پکتیا   110,000 یکصد و ده  هزار افغانی فایل مربوطه

 

بخش اول شرطنامه چکدم های ولایت پکتیا

بخش دوم شرطنامه چکدم های ولایت پکتیا

Documents

اسناد تمدید شده داوطلبی پروژه

More tenders

پنجشنبه ۱۳۹۹/۳/۱ - ۱۸:۴۱ کابل
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه خریداری تعداد(7) قلم لوازم دفتری برای سال مالی 1399

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری تعداد(7) قلم لوازم دفتری...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ - ۱۵:۱۰
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه های چکدم ولایت غزنی

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان و اجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه های چکدم ولایت که ذیلاً جدول آن درج گردیده است اشتراک نمایند...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ - ۱۵:۲
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه چکدم ولایت جوزجان

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان و اجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه چکدم ولایت که ذیلاً جدول آن درج گردیده است اشتراک نمایند...

Back to tenders