آگاهی داوطلبی پروژه های چکدم ولایت ننگرهار

mew-admin
tender

Publish Date

Closing Date

شماره نام پروژه  بخش ها مبلغ تضمین آفر تاریخ آفرگشائی فایل مربوطه
1 پروژه چکدم ولایت ننگرهار  پروژه اعمار چکدم (لگدی اول) ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار   55,800 پنجاه و پنج هزار و هشتصد افغانی  1399/1/26 فایل مربوطه
2  پروژه اعمار چکدم (لگدی 2) ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار  35,200  سی و پنج هزار و دو صد افغانی فایل مربوطه
3  پروژه اعمار چکدم قریه(گه لنی) ولسوالی ده بالا ولایت ننگرهار 41,000 چهل و یک هزار افغانی فایل مربوطه
4 پروژه اعمار چکدم قریه (بابا کلی) ولسوالی ده بالا ولایت ننگرهار  46,000 چهل و شش هزار افغانی  فایل مربوطه
5 پروژه اعمار چکدم قریه (کمره چنیه) ولسوالی دخ بالا ولایت ننگرهار 58,500 پنجاه و هشت هزار و پنجصد افغانی فایل مربوطه
6 پروژه ساختمانی چکدم قریه( بالا ناو انحری) ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار  93,000  نود سه هزار افغان فایل مربوطه
7  پروژه ساختمانی قریه( سرگروناو سروبی) ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار 23,000 بیست و سه هزار افغانی فایل مربوطه
8  پروژه بند کنترولی چکدم در قریه شکر غند(1) ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار 76,500 هفتاد و شش هزار و پنجصد افغانی فایل مربوطه
9 پروژه بند کنترولی چکدم در قریه شکر غند(2)ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار  110,000 یکصد و ده هزار افغانی فایل مربوطه
10  پروژه بند کنترولی چکدم در قریه میرزا خیل پایین ولسوالی کامه ولایت ننگرهار 105,000 یکصد و پنج هزار افغانی فایل مربوطه

 

بخش اول شرطنامه چکدم های ولایت ننگرهار

بخش دوم شرطنامه چکدم های ولایت ننگرهار

Documents

اسناد تمدید شده داوطلبی پروژه

More tenders

پنجشنبه ۱۳۹۹/۳/۱ - ۱۸:۴۱ کابل
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه خریداری تعداد(7) قلم لوازم دفتری برای سال مالی 1399

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری تعداد(7) قلم لوازم دفتری...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ - ۱۵:۱۰
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه های چکدم ولایت غزنی

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان و اجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه های چکدم ولایت که ذیلاً جدول آن درج گردیده است اشتراک نمایند...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ - ۱۵:۲
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه چکدم ولایت جوزجان

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان و اجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه چکدم ولایت که ذیلاً جدول آن درج گردیده است اشتراک نمایند...

Back to tenders