آگاهی داوطلبی پروژه های چکدم ولایت غزنی

mew-admin
tender

Publish Date

Closing Date

 

شماره نام پروژه  بخش ها مبلغ تضمین آفر تاریخ آفرگشائی فایل مربوطه
1 پروژه چکدم ولایت غزنی پروژه جکدم شمد خیل ولسوالی مقر ولایت غزنی   پنجصد و سی و سه هزار و پنجد افغانی 533500 1399/1/31 فایل مربوطه
2 پروژه چکدم علی ولسوالی جغتو ولایت غزنی  341900سه صد و چهل و یک هزار و نه صد افغانی  فایل مربوطه
3 پروژه سرخ گل مرکز ولایت غزنی  261100دو صد شصت و یک هزار و یکصد افغانی  فایل مربوطه
4 پروژه جکدم پای مستعلی ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی  115600یکصدو پانزده هزار و ششصد افانی  فایل مربوطه

 

شرطنامه مربوطه...

 

Documents

اسناد تمدید شده داوطلبی پروژه

More tenders

پنجشنبه ۱۳۹۹/۳/۱ - ۱۸:۴۱ کابل
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه خریداری تعداد(7) قلم لوازم دفتری برای سال مالی 1399

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری تعداد(7) قلم لوازم دفتری...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ - ۱۵:۱۰
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه های چکدم ولایت غزنی

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان و اجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه های چکدم ولایت که ذیلاً جدول آن درج گردیده است اشتراک نمایند...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ - ۱۵:۲
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه چکدم ولایت جوزجان

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان و اجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه چکدم ولایت که ذیلاً جدول آن درج گردیده است اشتراک نمایند...

Back to tenders