آگاهی داوطلبی پروژه های چکدم ولایت غزنی

mew-admin
tender

Publish Date

Closing Date

 

شماره نام پروژه  بخش ها مبلغ تضمین آفر تاریخ آفرگشائی فایل مربوطه
1 پروژه چکدم ولایت غزنی پروژه جکدم شمد خیل ولسوالی مقر ولایت غزنی   پنجصد و سی و سه هزار و پنجد افغانی 533500 1399/03/31 فایل مربوطه
2 پروژه چکدم علی ولسوالی جغتو ولایت غزنی  341900سه صد و چهل و یک هزار و نه صد افغانی  فایل مربوطه
3 پروژه سرخ گل مرکز ولایت غزنی  261100دو صد شصت و یک هزار و یکصد افغانی  فایل مربوطه
4 پروژه جکدم پای مستعلی ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی  115600یکصدو پانزده هزار و ششصد افانی  فایل مربوطه

 

شرطنامه مربوطه...

 

Documents

اسناد تمدید شده داوطلبی پروژه

More tenders

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۱ - ۱۱:۵۱
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه اعمار تصفیه خانه فاضل آب با تجهیزات آن

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار تصفیه خانه فاضل آب....

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۱۵:۴۲
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه اعمار ذخیره آب باران قریه فرستان ولسوالی قلعه نو

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار ذخیره آب باران قریه فرستان ولسوالی قلعه نو...

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۱۵:۳۹
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه اعمار چکدم قریه میانکوه ولسوالی سنگین

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار چکدم قریه میانکوه ولسوالی سنگین...

Back to tenders