آگاهی داوطلبی پروژه های چکدم ولایت غزنی

mew-admin
tender

Publish Date

Closing Date

 

شماره نام پروژه  بخش ها مبلغ تضمین آفر تاریخ آفرگشائی فایل مربوطه
1 پروژه چکدم ولایت غزنی پروژه جکدم شمد خیل ولسوالی مقر ولایت غزنی   پنجصد و سی و سه هزار و پنجد افغانی 533500 1399/1/31 فایل مربوطه
2 پروژه چکدم علی ولسوالی جغتو ولایت غزنی  341900سه صد و چهل و یک هزار و نه صد افغانی  فایل مربوطه
3 پروژه سرخ گل مرکز ولایت غزنی  261100دو صد شصت و یک هزار و یکصد افغانی  فایل مربوطه
4 پروژه جکدم پای مستعلی ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی  115600یکصدو پانزده هزار و ششصد افانی  فایل مربوطه

 

شرطنامه مربوطه...

 

More tenders

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ - ۱۵:۱۰
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه های چکدم ولایت غزنی

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان و اجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه های چکدم ولایت که ذیلاً جدول آن درج گردیده است اشتراک نمایند...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ - ۱۵:۲
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه چکدم ولایت جوزجان

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان و اجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه چکدم ولایت که ذیلاً جدول آن درج گردیده است اشتراک نمایند...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ - ۱۴:۵۶
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه های چکدم ولایت کاپیسا

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان و اجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه های چکدم ولایت که ذیلاً جدول آن درج گردیده است اشتراک نمایند...

Back to tenders