آگاهی داوطلبی پروژه های چکدم ولایت سر پل

mew-admin
tender

Publish Date

Closing Date

Location کابل
شماره نام پروژه بخش ها مبلغ تضمین آفر تاریخ جلسه فایل مربوطه
1 چکدم ولایت سر پل  پروژه چکدم نو روز تیپه ولایت سرپل   446,127  چهارصدو چهل و شش هزارو یک صدو بیست و هفت افغانی  30/01/1399 pdf
2 چکدم ولایت سر پل پروژه چکدم سای دزدی ولایت سرپل  345,441 سه صدو چهل و پنج هزارو چهار صدو چهل ویک  افغانی 30/01/1399 pdf
3 چکدم ولایت سر پل پروژه چکدم تاش گذر ولایت سرپل 376,785  سه صدو هفتادو شش هزارو هفت صدو هشتادو پنج افغانی 30/01/1399 pdf
  چکدم ولایت سر پل پروژه چکدم کهنه بازار ولایت سرپل 365,593  سه صدوشصت و پنج هزارو پنجصدو نودو سه افغانی 30/01/1399 pdf
  اسکن شرطنامه چکدم ولایت سرپل اسکن شرطنامه چکدم ولایت سرپل     pdf

 

Documents

اسناد تمدید شده داوطلبی پروژه

More tenders

پنجشنبه ۱۳۹۹/۳/۱ - ۱۸:۴۱ کابل
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه خریداری تعداد(7) قلم لوازم دفتری برای سال مالی 1399

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری تعداد(7) قلم لوازم دفتری...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ - ۱۵:۱۰
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه های چکدم ولایت غزنی

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان و اجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه های چکدم ولایت که ذیلاً جدول آن درج گردیده است اشتراک نمایند...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ - ۱۵:۲
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه چکدم ولایت جوزجان

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان و اجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه چکدم ولایت که ذیلاً جدول آن درج گردیده است اشتراک نمایند...

Back to tenders