آگاهی داوطلبی پروژه های چکدم ولایت سر پل

mew-admin
tender

Publish Date

Closing Date

Location کابل
شماره نام پروژه بخش ها مبلغ تضمین آفر تاریخ جلسه فایل مربوطه
1 چکدم ولایت سر پل  پروژه چکدم نو روز تیپه ولایت سرپل   446,127  چهارصدو چهل و شش هزارو یک صدو بیست و هفت افغانی  01/04/1399 pdf
2 چکدم ولایت سر پل پروژه چکدم سای دزدی ولایت سرپل  345,441 سه صدو چهل و پنج هزارو چهار صدو چهل ویک  افغانی 01/04/1399 pdf
3 چکدم ولایت سر پل پروژه چکدم تاش گذر ولایت سرپل 376,785  سه صدو هفتادو شش هزارو هفت صدو هشتادو پنج افغانی 01/04/1399 pdf
  چکدم ولایت سر پل پروژه چکدم کهنه بازار ولایت سرپل 365,593  سه صدوشصت و پنج هزارو پنجصدو نودو سه افغانی 01/04/1399 pdf
  اسکن شرطنامه چکدم ولایت سرپل اسکن شرطنامه چکدم ولایت سرپل     pdf

 

Documents

اسناد تمدید شده داوطلبی پروژه

More tenders

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۱ - ۱۱:۵۱
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه اعمار تصفیه خانه فاضل آب با تجهیزات آن

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار تصفیه خانه فاضل آب....

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۱۵:۴۲
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه اعمار ذخیره آب باران قریه فرستان ولسوالی قلعه نو

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار ذخیره آب باران قریه فرستان ولسوالی قلعه نو...

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۱۵:۳۹
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه اعمار چکدم قریه میانکوه ولسوالی سنگین

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار چکدم قریه میانکوه ولسوالی سنگین...

Back to tenders