آگاهی داوطلبی پروژه های چکدم ولایت سر پل

mew-admin
tender

Publish Date

Closing Date

Location کابل
شماره نام پروژه بخش ها مبلغ تضمین آفر تاریخ جلسه فایل مربوطه
1 چکدم ولایت سر پل  پروژه چکدم نو روز تیپه ولایت سرپل   446,127  چهارصدو چهل و شش هزارو یک صدو بیست و هفت افغانی  30/01/1399 pdf
2 چکدم ولایت سر پل پروژه چکدم سای دزدی ولایت سرپل  345,441 سه صدو چهل و پنج هزارو چهار صدو چهل ویک  افغانی 30/01/1399 pdf
3 چکدم ولایت سر پل پروژه چکدم تاش گذر ولایت سرپل 376,785  سه صدو هفتادو شش هزارو هفت صدو هشتادو پنج افغانی 30/01/1399 pdf
  چکدم ولایت سر پل پروژه چکدم کهنه بازار ولایت سرپل 365,593  سه صدوشصت و پنج هزارو پنجصدو نودو سه افغانی 30/01/1399 pdf
  اسکن شرطنامه چکدم ولایت سرپل اسکن شرطنامه چکدم ولایت سرپل     pdf

 

More tenders

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ - ۱۵:۱۰
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه های چکدم ولایت غزنی

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان و اجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه های چکدم ولایت که ذیلاً جدول آن درج گردیده است اشتراک نمایند...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ - ۱۵:۲
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه چکدم ولایت جوزجان

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان و اجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه چکدم ولایت که ذیلاً جدول آن درج گردیده است اشتراک نمایند...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ - ۱۴:۵۶
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه های چکدم ولایت کاپیسا

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان و اجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه های چکدم ولایت که ذیلاً جدول آن درج گردیده است اشتراک نمایند...

Back to tenders