آگاهی داوطلبی پروژه های چکدم ولابت کابل

mew-admin
tender

Publish Date

Closing Date

شماره نام پروژه  بخش ها مبلغ تضمین آفر تاریخ آفرگشائی فایل مربوطه
1 پروژه چکدم ولایت کابل پروژه چکدم دره خواجه حسن ولسوالی شکر دره ولایت کابل   شصت و چهار هزار افغانی 64,000  1399/03/25 فایل مربوطه
2 پروژه چکدم دره آقا علی شیخو ولسوالی شکر دره ولایت کابل پنجاو نه هزار ا59,000 افغانی   فایل مربوطه
3 پروژه چکدم احمد الله و شاه غاصی سفلی ولسوالی موسهی ولایت کابل  نودو چهار هزار  94,000 افغانی فایل مربوطه
4  پروژه اعمار چکدم دره آخند زاده بالا ولسوالی گلدره ولایت کابل   شصت و دو هزار 62,000 افغانی فایل مربوطه
5  پروژه چکدم ساحه تخت شاه ولسوالی پغمان ولایت کابل   هفتادو چهار هزار 74,000 افغانی فایل مربوطه
6  پروژه چکدم ساحه شاه توت ولسوالی پغمان ولایت کابل   هفتادو دو هزار 72,000 افغانی فایل مربوطه
7 روژه چکدم ساحه دندوائی(2) ولسوالی پغمان ولایت کابل   هفتادو یک هزار  71,000 افغانی فایل مربوطه
8  پروژه چکدم لیوانو تله وزبین ولسوالی سروبی ولایت کابل  77,000 هفتادو هفت هزار افغانی فایل مربوطه
9  پروژه چکدم دره حصار ولسوالی سروبی ولایت کابل   یکصدو نه هزار 109,000 افغانی  فایل مربوطه
10 پروژه اعمار چکدم دره جلوانی ولسوالی گلدره ولایت کابل   شصت و هفت هزار 67,000 افغانی فایل مربوطه
11 پروژه اعمار چکدم لخشان سنگ ولسوالی گلدره ولایت کابل   76,000 هفتادو شش هزار افغانی  فایل مربوطه

 

شرطنامه پروژه های مربوطه

Documents

اسناد تمدید شده داوطلبی پروژه

More tenders

دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۹ - ۱۵:۱
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه سربند و کانال جوین ولایت فراه

اعمار پروژه سربند و کانال جوین ولایت فراه...

دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۹ - ۱۴:۵۴
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه سربند و کانال زور آباد ولایت فراه

آفر ها باید قبل از ختم میعاد تسلیمی بصورت الکترونیکی از طریق سیستم تسلیم گردد....

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۱ - ۱۵:۱۲
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه تحکیماتی سیلبر سای شیشته قریه حسن زی ولسوالی اسماعیل خیل

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تحکیماتی سیلبر سای شیشته قریه...

Back to tenders