آگاهی داوطلبی پروژه اعمار ساختمان سربند دیوارهای استنادی و کانال قریه رسول محمد

mew-admin
tender

Publish Date

Closing Date

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار ساختمان سربند دیوارهای استنادی و کانال قریه رسول محمد ولسوالی شمل مرکز ولایت خوست اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوطه را در حافظه یا فلش دسک و یا از ویب سایت های اداره ملی تنظیم امور آب،  و  اداره تدارکات ملی به دست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر تاریخ 22/7/1399 به آمریت تدارکات امور ساختمانی ریاست تدارکات تعمیر شش منزل چهار سرک دارالامان  سناتوریم اداره ملی تنظیم امور آب تسلیم نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی  مبلغ  3,000,000 سه میلیون افغانی بوده  جلسه آفرگشایی مورخ 22/7/1399 ساعت 10 قبل از ظهر در اطاق آفرگشایی ریاست تدارکات تعمیر  شماره شش منزل چهارم تدویر می گردد.

Documents

rasool.m khost شرطنامه

More tenders

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۷ - ۱۳:۵۴
Background image

NCB-12 آگاهی داوطلبی چکدم کندو ودره زالی (سرکمر)

NCB-12 آگاهی داوطلبی چکدم کندو ودره زالی (سرکمر)...

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۷ - ۱۳:۵۱
Background image

NCB-11 آگاهی داوطلبی چک دم کرکت

NCB-11 آگاهی داوطلبی چک دم کرکت...

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۷ - ۱۳:۴۷
Background image

NCB-10آگاهی داوطلبی چک دم شهرک جدید

NCB-10آگاهی داوطلبی چک دم شهرک جدید...

Back to tenders