آگاهد داوطلبی چکدم های ولایت غور  شامل 7  لات

mew-admin
tender

Publish Date

Closing Date

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه چکدم های ولایت غور  شامل 7  لات اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوطه را در حافظه یا فلش دسک و یا از ویب سایت های اداره ملی تنظیم امور آب، اداره تدارکات ملی و سایت اکبر به دست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10 قبل از ظهر تاریخ 02/6/1399 به آمریت تدارکات امور ساختمانی ریاست تدارکات تعمیر شش, منزل چهار سرک دارالامان  سناتوریم اداره ملی تنظیم امور آب تسلیم نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی مطابق مبالغ مندرج جدول ضمیمه مکتوب هذا و جلسه آفرگشایی به روز یکشنبه مورخ  02/06//1399 ساعت 10 قبل از ظهر در اطاق آفرگشایی ریاست تدارکات تعمیر  نمبر شش منزل چهارم تدویر می گردد.

نوت: ریاست محترم مالی و اداری و آمریت محترم تسهیل قراردادها و پلانگذاری مکلف اند که اعلان هذا را مطابق تاریخ صدور این نامه به نشر رسانند.

Documents

شرطنامه نهایی
جدول غور

More tenders

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۵/۱۴ - ۱۱:۴۸
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه کانال بگت سفلی ولسوالی خانشین ولایت هلمند

اعلان دعوت برای داوطلبی پروژه کانال بگت سفلی ولسوالی خانشین ولایت هلمند...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۸ - ۲۲:۲۳
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه خریداری تعداد (6) قلم جنس مورد ضرورت ریاست عمومی خدمات انجنیری

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری تعداد (6) قلم جنس مورد ضرورت ریاست عمومی خدمات انجنیری تاسیسات آب ...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۸ - ۱۶:۵۱ kabul
Background image

اعلان پروژه ساختمان فاز اول، لات دوم کانال شاهی ولایت لغمان

اعلان پروژه ساختمان فاز اول، لات دوم کانال شاهی ولایت لغمان...

Back to tenders